Klage over interview med forsvarsministeriets pressechef.Uddrag bragt i TV-Avisen 21.00 den 11. februar 2010 samt i andre nyhedsversioner.Afgørelse den 9. marts 2010. Delvist medhold.

I et indslag i TV-Avisen 21.00 torsdag den 11. februar citerede DR den daværende pressechef i forsvarsministeriet, Jacob Winther, for udtalelser om den såkaldte lækagesag fra april 2007...

I et indslag i TV-Avisen 21.00 torsdag den 11. februar citerede DR den daværende pressechef i forsvarsministeriet, Jacob Winther, for udtalelser om den såkaldte lækagesag fra april 2007. I følge DR havde Winther i en samtale med DR fra oktober 2009 fortalt, at det efter hans erindring var Jægerkorpset, der selv lækkede oplysningen om en kommende udstationering til Irak til en medarbejder fra TV 2.
I TV-Avisen - såvel som i flere udgaver af Radioavisen den 11. februar om aftenen - gengav DR korte uddrag fra den nævnte samtale med Winther. Samtidig blev hele det 22 minutter lange telefon-interview gjort tilgængeligt på dr.dk/nyheder.
Historien gav efterfølgende anledning til en ophedet offentlig debat om interviewet. Sagen medførte også en række klager til DR. Efter at DR Nyheder havde afvist kritikken klagede flere videre til lytternes og seernes redaktør, der efter en lang gennemgang konkluderede:
"I den helt specielle situation omkring lækage-sagen, var det ikke i modstrid med DR's Programetik, at DR's journalist anvendte en kontroversiel interviewform. Pressechefen vidste endvidere, at han talte med en journalist og tog ingen forbehold for, om hans udtalelser kunne citeres. Det var relevant at offentliggøre, at pressechefen fem gange søgte at henlede opmærksomheden på Jægerkorpset som en sandsynlig kilde til lækagen til TV2 og at han gentagne gange sagde, at TV2 havde oplyst ham, at historien kom fra Jægerkorpset.
Det var kritisabelt, at pressechefens udtalelser i et par af de første versioner blev gengivet uden nogle af de forbehold, som fremgik af det samlede interview. Da den senere nyhedsdækning rettede op på dette, er der imidlertid ikke grundlag for at foretage rettelser."

Se hele afgørelsen her

Klager gik herefter videre til Pressenævnet, læs om nævnets kendelse her.