Klage over Kontant den 7. maj 2013 på DR 1. Afgjort 26. juni 2013. Afvist.

Post Danmarks kommunikationsdirektør klagede over en Kontantudsendselse, som kastede et kritisk blik på virksomhedens serviceniveau og importgebyr.

Kommunikationsdirektør i Post Danmark, Morten Nielsen, klagede over Kontant-udsendelsen "Ingen post til til tiden", der handlede om Post Danmarks omdelingsservice og gebyr for importbehandling.

Kommunikationsdirektøren klagede for det første over, at udsendelsen bagatelliserede de udgifter, som Post Danmark har ved at toldbehandle pakker fra udlandet. For det andet klagede han over, at udsendelsen fremstillede Post Danmarks omdelingsservice i et urimeligt dårligt lys, og for det tredje klage han over, at udsendelsen uden dokumentation påstod, det faldende antal postforsendelser via Post Danmark skyldes kundernes utilfredshed med virksomhedens serviceniveau.

Lytternes og seernes redaktør afviste klagepunkterne med henvisning til, at Post Danmark i udsendelsen fik god mulighed for at svare på kritikken. Han bemærkede dog også, at udsendelsen rummede et par mindre alvorlige stramninger, som med fordel kunne have været undgået. På den baggrund lød konklusionen:

"Ingen af disse stramninger var i sig selv alvorlige og ingen af dem indebar brud på god presseskik. Selvom den samlede klage således må afvises, er der grund til at redaktionen arbejder med at undgå disse stramninger, som kun forringer det journalistiske produkt."

Hele afgørelsen kan læses her.