Klage over omtale af farlig barnestol i TV-Avisen den 28. maj 2008. Afgørelse den 25. juni 2008. afvist.

En butikskæde klagede over omtalen af en autostol i forbindelse med et indslag i TV-Avisen om en ny stor test af sikkerhed mv. En stol, kæden havde til salg, blev i ind-slaget direkte betegnet som livsfarlig. Kæden fremhævede i sin kritik, at der ikke var sagligt belæg herfor.

En butikskæde klagede over omtalen af en autostol i forbindelse med et indslag i TV-Avisen om en ny stor test af sikkerhed mv. En stol, kæden havde til salg, blev i ind-slaget direkte betegnet som livsfarlig. Kæden fremhævede i sin kritik, at der ikke var sagligt belæg herfor. Redaktionen henviste i sin afvisning af kritikken til, at udsagnene var baseret på Forbrugerrådets informationer og at butikskæden havde haft mulighed for at kommentere kritikken. I sin anke afviste kæden at denne mulighed havde været reel - og afviste at undersøgelsen gav belæg for TV-Avisens konklusioner. I en gennemgang af forløbet og af undersøgelsens resultater og metode konkluderede lytter- og seerredaktøren, at der var tale om en stor, velkendt og seriøs europæisk undersøgelse, som i indslaget helt relevant blev kommenteret af Forbrugerrådets test-chef. Derfor blev klagen afvist. Indstillingen rummede dog en opfordring til TV-Avisen vedr. et punkt, der ikke var omfattet af klagen.