Klage over sammenligning af udviklingen i antal asylansøgere i Danmark og EU i "Deadline" 7. juni og 2. juli 2015 på DR2. Afgjort den 19. august 2015. Afvist.

Klage over sammenligning af udviklingen i antal asylansøgere i Danmark og EU i "Deadline" 7. juni og 2. juli 2015 på DR2. Afgjort den 19. august 2015. Afvist.

I Deadline på DR2 den 7. juni 2015 indgik et indslag om antallet af asylansøgere i Danmark fra 2001 til 2014. Deadline viste undervejs i udsendelsen to kurver, der skulle illustrere, at udviklingen i Danmark har fulgt den generelle udvikling i EU uanset, hvem der har siddet i regering.

Efterfølgende klagede Jacob Rose Hansen (JRH) til redaktionen. JRH klagede over at redaktionen havde draget en forkert konklusion af de benyttede grafer.

Redaktøren af Deadline gav efterfølgende JRH ret i at redaktionen ikke kunne konkludere som de gjorde ud fra de anvendte grafer. I den efterfølgende udsendelse af Deadline, samt på dr.dk's Fejl og Fakta beklagede Deadline fejlen i udsendelsen den 7. juni.

JRH var ikke tilfreds med svaret fra Deadline og efter en længere mailkorrespondance mellem ham og redaktionen, valgte JRH den 17. juni at klage til lytternes og seernes redaktør.

Den 3. juli valgte JRH at udvide sin klage til at omfatte et indslag sendt den 2. juli i Deadline. JRH anførte her at studieværten viste de samme kurver igen og igen påstod at "de fulgte hinanden".

Lytternes og seernes redaktør behandlede sagen og indstillede, at JRH's klager burde afvises med følgende begrundelse:

"Deadline begik en fejl i indslaget den 7. juni, fordi værten ikke havde belæg for at sige, at kurverne var "næsten identiske". Dette blev rettet klart og tydeligt i en senere udsendelse og på Fejl og Fakta. Hermed DR levet op til sine etiske retningslinjer. Klagers kritik af rettelsen bør derfor afvises.

Klager mener fejlen blev gentaget den 2. juli. Det er ikke korrekt. Studieværten omtaler alene den kendsgerning, at flere asylansøgere i Europa også giver en stigning i antallet af danske asylansøgere. Også denne klage bør derfor afvises."

Hele afgørelsen kan læses her.