Klage over uberettiget kritik i Detektor på DR2 den 30. oktober 2012. Afgjort den 31. januar 2013. Afvist.

Centerchef for det nu nedlagte Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), Helle Lønroth, klagede over et indslag i DR2-programmet Detektor, sendt den 30. oktober 2012.

Forhenværende centerchef for det nu nedlagte Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), Helle Lønroth, klagede over et indslag i DR2-programmet Detektor, sendt den 30. oktober 2012, samt en tilhørende artikel på dr.dk.

Efter et sent svar fra redaktionen bad klageren den 28. december lytternes og seernes redaktør om at tage sagen op.

Indslaget omhandlede en undersøgelse om danskernes brug af alternativ behandling, som var foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Detektor kastede i indslaget et kritisk blik på undersøgelsens definitionen af alternativ behandling og interviewede i den forbindelse Knud Juel fra SIF, der stod bag undersøgelsen. Ifølge SIF, byggede undersøgelsens kategorisering af alternative behandlingsformer på input fra ViFAB, hvorfor Detektor kontaktede ViFAB for at få præciseret, hvordan ViFAB definerede begrebet alternativ behandling. Helle Lønroth of ViFAB ønskede ikke at deltage i programmet og henviste i den forbindelse til, at ViFAB ikke var ansvarlig for rapporten fra SIF.

Helle Lønroth klagede over, at Detektor i indslaget omtalte ViFAB, selvom ViFAB ifølge Helle Lønroth ikke på nogen måde var ansvarlig for den undersøgelse, som indslaget omhandlede. Hun fremførte bl.a., at Detektor fremstillede sagen således, at ViFAB havde andel i undersøgelsen, og at ViFAB således uretmæssigt blev udsat for kritik på baggrund af et andet forskningscenters undersøgelse.

Lytternes og seernes redaktør afviste klagen med følgende begrundelse:"Overordnet behandler Detektors historie imidlertid de involverede parter, herunder ViFAB og Helle Lønroth, på en fair måde.Det fremgår af forløbet, at der har været kommunikationsproblemer mellem redaktionen og Helle Lønroth. Klager er i den forbindelse utilfreds med, at hun overhovedet skal inddrages i udsendelsen.Det hører imidlertid med til vurderingen heraf, at ViFAB - i kraft af sin rolle som et offentligt finansieret videnscenter for alternativ behandling - må kunne forventes at være til rådighed for medierne i en historie, der netop omhandler definitionen af alternativ behandling.ViFAB og Helle Lønroth havde rig mulighed for i et interview at redegøre for egen holdning (eller fravær heraf) til SIF-undersøgelsen og til Detektors historie, hvilket man altså afslog. At Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed direkte henviser til ViFAB som ophav til undersøgelsens kategorisering af alternative behandlingsformer understreger blot, at det var relevant for Detektor at omtale ViFAB i indslaget på DR2 og i artiklen på dr.dk."

Hele afgørelsen kan læses her.