Klage over vildledning i dr.dk-artiklen, Svulstrisiko ved mobiltelefoner er afkræftet. Afgjort den 18. juni 2012. Afvist.

Den 14. februar dækkede DR en ny undersøgelse fra et svensk universitet. Forskningsresultaterne pegede på, at der ikke kan konstateres en forbindelse mellem mobiltelefoni og forekomsten af tumorarten gliom. Samme dag klagede en bruger, der mente DR's dækning af sagen var både unuanceret og ukorrekt.

Den 14. februar dækkede DR en ny undersøgelse fra et svensk universitet. Forskningsresultaterne pegede på, at der ikke kan konstateres en forbindelse mellem mobiltelefoni og forekomsten af tumorarten gliom. Samme dag klagede en bruger, der mente DR's dækning af sagen var både unuanceret og ukorrekt. Han begrundede bl.a. dette med, at den omtalte undersøgelse ikke var uvildig og yderligere var baseret på en kritisabel metode. Den 2. marts svarede DR Nyheder, at kræftrisiko ved mobiltelefoni er et følsomt emne og at man netop af den grund havde taget flere forbehold i artiklen.  Klageren ankede svaret til lytter og seerredaktøren. Han afviste klagen og skrev bl.a.:"DR gengiver undersøgelsens overordnede konklusioner med klar kildeangivelse og med de nødvendige forbehold ligesom det afgivne klagesvar er korrekt og fyldestgørende."