Læren af ’Ellen imellem’ var, at medvirkende skal vide besked om, hvad de deltager i

Det omstridte program ’Ellen imellem’ har ført til en god og sund refleksion over, hvad medvirkende bør vide, før de siger ja til at være med i et program. Det er ét af punkterne i min halvårsrapport til DR’s bestyrelse. Også skærpet fokus på etiske retningslinjer for brug af kunstig intelligens er omtalt i halvårsrapporten.

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. (Foto: Bjarne B. Hermansen) (© DR)

Et par væsentlige punkter er kommet ud af hele sagen om programmet ’Ellen imellem’, som for et år siden førte til klager fra tre af de medvirkende. I et af programmerne blev blandt andre astrofysiker Anja C. Andersen interviewet af en helt anden - en ’fladjordstilhænger’ – end den DR-journalist, som hun troede sad i foran sig. Journalisten fik alle spørgsmål i sin øresnegl fra ”den hemmelige” interviewer, som sad ude i kontrolrummet. Gæsterne havde ikke fået noget at vide om dette set-up. Jeg har i min halvårsrapport til DR’s bestyrelse gennemgået sagerne, efter at Pressenævnet i december sidst år kom med sin vurdering.

For det første har DR skærpet sine medvirkende aftaler i den type programmer, så det tydeligere fremgår i hvilken sammenhæng, den medvirkende indgår i, og så der er tale om en frivilligt, konkret og informeret samtykke, når den medvirkende siger ja – også til satire.

For det andet: Hvis et program er satirisk eller har elementer af satire, har den medvirkende også her krav på at få at vide, hvori det satiriske består.

Det er vigtige punkter for troværdigheden, at en medvirkende får så megen information, at vedkommende reelt har et oplyst grundlag til at kunne vurdere, hvad man vil stiller op til, og hvad man eventuelt ikke vil være med i.

Dermed har den uheldige sag haft den gode effekt, at den gav anledning til debat og overvejelser om rammerne for satire og medvirkende og har skærpet kravene til DR - også når man producerer den slags programmer. (Du kan læse om den på side 10 i halvårsrapporten)

Kunstig intelligens

Et andet vigtigt emne, som jeg behandler i min rapport til DR’s bestyrelse, er retningslinjer for brugen af kunstig intelligens (AI).

Vi er som lyttere, seere og mediebrugere stadig ikke vant til at tænke i de baner, at ’producenten’ af en artikel eller et tv-indslag er en robot. Vi er heller ikke endnu vant til, at en medvirkende måske er skabt af en computer, der kan efterligne et menneske med samme stemme, bevægelser etc.

Derfor er det væsentligt at gennemtænke og overveje, hvordan DR kan sikre sig og dermed de mange brugere imod manipulation i form af falske oplysninger, falske billeder osv. DR har indledt et tværgående samarbejde om disse udfordringer. (Du kan læse om dette i halvårsrapporten på side 5 ff)

Flere ankesager – færre får medhold

Antallet af ankesager hos lytternes og seernes redaktør er steget konstant i de seneste otte år, men færre får medhold. Gennemsnitligt for alle år har været, at 27 procent får delvist eller helt medhold, når de anker et svar på en klage. til min bedømmelse.

Min vurdering er, at en væsentlig årsag til den udvikling er, at flere sager i de senere år har drejet sig om DR’s ret til at bestemme, hvad man vil vinkle på, og hvilke kilder der skal være med. Det, der kaldes DR’s redaktionelle ret til at bestemme over stoffet.

I første halvår af 2023 drejede halvdelen af ankesagerne sig i et eller andet omfang om dette.

Det er essentielt for frie medier, at de selv bestemmer over stoffet. Derfor er det ikke ofte, at den slags klager får medhold. Men det er samtidig værd at understrege, at selv om DR ikke får kritik i den enkelte sager, så er det hele tiden vigtigt at have for øje, at den samlede balance i dækningen af en sag ikke bliver skæv. Det vil være uhørt, hvis pressionsgrupper kan bestemme indholdet hos DR, men DR skal på den anden side også hele tiden selvkritisk overveje, om man nu gør nok for at undgå blinde vinkler.

Det gælder for eksempel dækningen af amerikansk politik med tidligere præsident Donald Trump, som har påkaldt sig mange klager og henvendelser. Vel er der mange kritikere, som er hurtige til at indgive en klage over en påstået partiskhed i DR’s dækning, men det understreger bare vigtigheden af, at holde løbende øje med dækningen, så den netop er fair og balanceret. Helt aktuelt gælder det Ukraine-dækningen. Danmark støtter som nation den ene part med våben og penge, men DR bør stadig forholde sig kritisk til alle – også oplysninger og mediestunts fra såvel regeringen som fra den ukrainske side.

Klummen udtrykker lytternes og seernes redaktørs opfattelse og tegner ikke DR.