Lars Løkke burde ikke være vært på DR-program

Når DR bruger tidligere statsminister og nuværende partistifter Lars Løkke Rasmussen som vært på en række historiske programmer om Klaksvík-striden, giver det ham og hans nye parti en politisk eksponering, som er betænkelig i forhold til DR’s grundværdier.

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. (Foto: Bjarne B. Hermansen) (© DR)

Det har været én af de store politiske historier i år, at den tidligere Venstre-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen brød med sit parti og nu forsøger at stifte sit eget – ’Moderaterne’. Det kræver 20.183 underskrifter. Senest har ’Moderaterne’ meldt ud, at målet er nået.

Fra august har DR’s seere kunnet følge med i fire programmer om Klaksvík-striden i 1955 på Færøerne, hvor Lars Løkke Rasmussen er vært. Det er for mig at se oplagt, at når DR vælger Lars Løkke Rasmussen, giver det også partistifter Lars Løkke Rasmussen en mulighed for en eksponering, som han kan bruge i sit politiske projekt.

Jeg er klar over, at DR har overvejet situationen. Det har ikke været intentionen at give Løkke en fordel. Men lige siden Lars Løkke Rasmussen omkring årsskriftet skabte et politisk netværk, har det også været til at forudse, at det kunne indbefatte muligheden for, at han også ville stå frem som partistifter. Seneste da Løkke så faktisk valgte den vej, burde DR have fravalgt ham som vært.

En seer har klaget til DR præcis over dét, men DR har afvist kritikken.

Jeg er enig med seeren.

DR’s etiske retningslinjer er ledestjernen for de standarder, DR selv sætter for god etik i programmerne. Der står om uafhængighed: ”Vi tager aldrig hensyn til eller lader os styre af økonomiske eller politiske særinteresser. Der må ikke kunne rejses berettiget tvivl om DR, produktionernes eller medarbejdernes integritet.”

Jeg klandrer ikke DR for at lade sig styre af særinteresser. Det er DR, der har taget initiativ og har bedt Løkke om at træde ind i værtsrollen. Men alene mistanken om, at han kan opnå en personlig politisk fordel for sit nye parti ved at medvirke er for mig problematisk i henhold til den citerede bestemmelse.

DR’s etiske retningslinjer nævner kun politikeres medvirken i forhold til en karensperiode på tre uger før en valghandling eller folkeafstemning. Det er efter min opfattelse for snævert defineret. Afvejningen af fordele og ulemper ved politikeres medvirken bør ske hver eneste gang, DR overvejer en politiker til andet end det, som er politikerens metier. Og det opfatter jeg er essensen af det, DR selv skriver om sine grundværdier i forhold til uafhængighed.

Hver sag skal naturligvis bedømmes konkret. Løkke er god som vært, og han ved noget om Færøerne. Det afgørende er bare ikke Løkkes kompetencer, men at DR holder sig på sikker afstand af mistanken om at give ham en politisk fordel.

DR overvejer politikeres medvirken og ikke kun tre uger før et valg. Men her faldt overvejelserne – efter min opfattelse – ud til den forkerte side.

Lars Løkke Rasmussen siger i programmerne ikke ét ord om aktuel politik eller ’Moderaterne’, men timingen kan sagtens give ham en fordel alligevel.

Reelt er der ingen andre end Lars Løkke Rasmussen, der personificerer og tegner ’Moderaterne.’

Toppolitikere afskærmer sig i stigende fra at medvirke i medierne, når vinklen er kritisk. De samme politikere har dog ofte forbløffende god tid, når det gælder medvirken i populære TV- og radioprogrammer, hvor de kan fremstille sig selv, som de selv foretrækker det.

Der er efterspørgsel på programmer, hvor politikere viser sig fra helt andre sider. Den kan nok være forståeligt, hvor mange politiske sager er vanskelige, tekniske og taktiske, og så er det nemmere at forholde sig til de menneskelige sider af toppolitikere. Så medierne er i stigende grad glade for deres medvirken.

Det er ikke mindst i det perspektiv, Lars Løkke Rasmussens værtsrolle bør ses.

Klummen er udtryk for lytternes og seernes redaktørs opfattelse – ikke DR’s.