Seerne var vilde med Faber og kritiske over for kritik af Brostrøm

Lyttere, seere og læsere henvendte sig i hidtil uset omfang til DR under Corona-krisen i foråret. Brugerne elskede morgensang og hadede kritik af Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm

Lytternes og seernes redaktør er kommet med sin halvårlige rapport. (© undefined)

Ca. 40 procent flere henvendte sig med kritik, ris og ros til DR i forårsmånederne under Corona-krisen i forhold til halvåret forinden.

Det er ganske meget. Et konkrete vidnesbyrd om at lyttere, læsere og seere var endog meget optaget af DR under Corona-tiden.

I alt kom der godt 10.500 kritiske henvendelser, og langt de fleste i de uger i foråret, hvor Danmark lukkede i og ned.

Tallene og gennemgangen kan du læse i den seneste lytter- og seerrapport, som jeg netop har afleveret til DR’s bestyrelse.

Brugerne henvendte sig ikke kun med kritik. Der var også ros imellem. Navnlig dirigent Philip Fabers morgensang vakte begejstring.

Men når man læser brugernes henvendelser, løber der en tråd igennem, at mange brugere efterspurgte tryghed fra DR.

De krævede, at DR leverede fakta uden journalisters kritiske og polemiske spørgsmål. Mange forventede også, at DR foruden ”sandheden” om Corona også kunne levere trøst, underholdning. Som en seer skrev:

”Det er et fantastisk initiativ med morgensang med Philip Faber. Philip spreder glæde og jeg går fra morgensang med fornyet energi og håb for resten af dagen. Tusind tak, det betyder mere end i tror.”

DR har gennem tiderne håndteret mure, der faldt og tvillingetårne i grus. Begivenheder som indtrådte pludseligt og væltede enhver planlægning. Men ingen – heller ikke i DR - har prøvet det, som skete i foråret. En så gigantisk forandring af hverdagen for så mange mennesker, hvor også DR måtte sende hovedparten af alle ansatte hjem, men stadig skulle producere nyheder.

Opgaven for DR var stor. På den ene side skulle DR under Corona-krisen viderebringe myndighedernes officielle anvisninger og råd, og på den anden side skulle DR samtidig forholde sig kritisk til de beslutninger, som samme myndigheder og politikere traf.

I en lang periode af Corona-krisen var mange brugere vrede på journalisterne i kommentarerne, der kom ind til DR. De skulle – ifølge disse klagere – holde sig til at viderebringe myndighedernes oplysninger i stedet for at finde hår i suppen. Mange var rigtig glade for TV-lægen Peter Qvortrup Geisling. Men der var også kritiske røster, når læge-værten og hans gæster han tillod sig at mene noget andet end det, som myndighederne sagde.

Siden ændrede brugerreaktionerne sig i takt med, at borgfreden mellem regering og opposition også gik i opløsning. Så begyndte kritikken at lyde modsat. At DR var for følgagtig over for myndighederne og regeringen.

Et enkelt TV Avis-indslag påkaldt sig en vrede hos seerne, som jeg ikke har set tidligere.

Det var, da TV Avisens vært gik hårdt til direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, den 12. maj. Direktøren blev spurgt ind til, hvorfor man pludselig havde besluttet at forkorte sikkerhedsafstanden mellem mennesker fra to til én meter. Der var andre lige så relevante emner på bordet. Værten fulgte på seernes vegne op på egne spørgsmål, fordi han ikke fik svar.

Jeg har hverken i det indslag, eller i de radioindslag og webartikler, som blev udsat for kritik, fundet ét eneste eksempel på, at DR overtrådte sine egne etiske grænser. Der var endda langt til det elektriske hegn.

DR er brugernes og ikke politikernes eller embedsmændenes kanal og har af samme grund også en forpligtelse til at være kritisk over magtudøvelse. Navnlig når landet er lukket af Corona, og der bliver truffet drastiske beslutninger.

Det er vel næppe et mål i sig selv at lægge sig ud med store grupper af lyttere og seere, men det er DR, som redigerer. Institutionen havde en pligt til at efterprøve de forskellige argumenters holdbarhed under Corona-krisen, også selv om nogen fandt fremgangsmåden for aggressiv og ubehøvlet. Det var i hvert fald konstatérbart, at mange brugere ikke brød sig om DR’s stil – og slet ikke over for sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Der er grund til at glæde sig over begge dele. At brugerne i stor stil gad udtrykke deres mening over for DR, og at DR stod fast på nogle væsentlige redaktionelle beslutninger trods modstand.

Også den sag kan du læse mere om i halvårsrapporten.

God fornøjelse.

Halvårsrapporten

FacebookTwitter