Kritik af DR om advokaters "tag-selv-bord"

DR får kritik af Pressenævnet for programmet "Advokternes tag-selv-bord."

Flere oplysninger i DR udsendelsen "Advokaternes tag-selv-bord" var ukorrekte, vurderer Pressenævnet. (Foto: Framegrab © Type 2)

DR begik flere afgørende fejl i programmet "Advokaternes tag-selv-bord." Det fastslår Pressenævnet i en kendelse.

I udsendelsen tager DR blandt andet fat i Bent Nilssons personlige konkurs og hans selskab E. & B. Nilssons konkurs. Behandlingen af konkursen blev blandt andet foretaget af Kammeradvokaten som en af kuratorerne.

Udsendelsen omhandler en række spørgsmål i forbindelse med konkursbehandling, og i særdeleshed reglerne for momsregistrering af konkursboer og momsfradrag ved håndværkerbetalinger.

Kammeradvokaten klagede efter udsendelsen over, at DR tegner et indtryk af at han skulle have overtrådt momsloven ved ikke at momregistrere E. & B. Nilssons A/S' konkursbo samt ved at opnå fradrag for momsen på nærmere angivne håndværkerregninger, hvilket har betydet at staten har lidt et tab.

Pressenævnet kritiserer i den sammenhæng DR for at have anvendt en kendelse fra Retten i Holbæk, som dokumentation for påstandene. Kendelsen vedrører Bent Nilssons personlige konkurs og spørgsmålet om, hvorvidt det konkursbo skulle momsregistreres. Den havde dog intet med selskabets konkursbo eller spørgsmålet om, hvorvidt man kunne opnå et momsfradrag for håndværkerregninger, at gøre, skriver Pressenævnet.

Desuden oplyser DR i udsendelsen, at "Bent Nilssons sag er bare én, ud af de 45.000 konkurser de sidste ti år, der er endt på advokaternes tag-selv-bord”. Der er dog ikke klaget over Kammeradvokatens salær fra E. & B. Nilssons A/S' eller ejerens side. Derudover foreligger der heller ingen oplysninger om, at sagens behandling har afgivet for stort et afkast til Kammeradvokatens salær. Dette kritiseres DR også for af Pressenævnet.

Udsendelsen omtaler desuden et andet konkursbo, Ejendomsselskabet Sandgården APS. Her siges der i programmet fejlagtigt, at der ikke var penge til kreditorerne, efter at boet havde betalt Kammeradvokaten. Der var allerede udbetalt flere hundrede millioner kroner i konkursboet til pantekreditorerne.

Pressenævnet vurderer altså at "Advokaternes tag-selv-bord" på flere punkter stred med god presseskik, hvorfor nævnet udtaler kritik af DR.

Hele kendelsen kan læses her