Misvisende billeder fra Island. Afgørelse den 3. november 2008. Medhold.

En stedkendt klager gik hårdt i rette med udsendelsen "Jan i Island", som DR2 sendte i to afsnit hhv. den 31. august og den 7. september. Programmet blev betegnet som "grov fotografisk manipulation". Redaktionen nøjedes med ganske kortfattet at meddele klager, at hans synspunkter ville indgå i efterkritikken. Klagen blev herefter fastholdt

En stedkendt klager gik hårdt i rette med udsendelsen "Jan i Island", som DR2 sendte i to afsnit hhv. den 31. august og den 7. september. Programmet blev betegnet som "grov fotografisk manipulation". Redaktionen nøjedes med ganske kortfattet at meddele klager, at hans synspunkter ville indgå i efterkritikken. Klagen blev herefter fastholdt I sin indstilling kritiserede lytter- og seerredaktøren, at redaktionen ikke havde lavet en realitetsbehandling af en så alvorlig klage og fremhævede samtidig flere væsentlige fejl i udsendelsen. Herefter tog redaktionen sagen op igen - og fotograf, redigeringstekniker og redaktør gennemgik programmet grundigt. Redaktionen erkendte herefter, at programmets præmis ikke var klar. I programmet fortælles om en rute - men rent faktisk stammede billederne fra flere forskellige ruter. Specielt omkring et stort vandfald er fremstillingen forkert. Redaktionen beklagede nu og lovede at omredigere inden en eventuel genudsendelse. På den baggrund lød lytter- og seerredaktørens konklusion: "Der er en række vildledende oplysninger i udsendelsen. Redaktionen har under den fornyede klagebehandling erkendt problemet og lovet at omredigere programmet inden en event. genudsendelse.  Jeg antager, at denne omredigering vil tage højde for den rejste kritik.Tilbage er herefter, at DR beklager fejlene og at denne konklusion gøres offentligt tilgængelig relevante steder på www.dr.dk.Det bør endelig indskærpes overfor redaktionen, at klager af denne karaktér fremover skal besvares."