’Aftenshowet’ holdt sig inden for etikken i interview med tv-vært Jes Dorph-Petersen

En seer mente, at DR var usaglig, subjektiv og partisk i ’Aftenshowets’ interview med tidligere vært Jes Dorph-Petersen om sexanklager. Gæsten fik dog en fair behandling, lyder afgørelse fra lytternes og seernes redaktør.

En seer mente, at 'Aftenshowet' ikke overholdt DR's etiske retningslinjer. Klageren får ikke medhold af lytternes og seernes redaktør. (foto: collage/foto fra program) (© dr)

Da ’Aftenshowet’ havde Jes Dorph-Petersen som gæst den 6. januar, fik det en seer til at klage. Interviewet handlede om Jes Dorph-Petersen og et hændelsesforløb for henholdsvis 20 og 18 år siden med påstande om blandt andet et seksuelt forhold, der ifølge den ene af de anonyme klager til TV2 indbefattede fysisk magt.

Seeren mente, at indslaget ikke overholdt DR’s retningslinjer for saglighed og objektivitet og at DR’s vært krydsforhørte gæsten på en måde, der var i modstrid med DR’s etiske retningslinjer. Klageren mente også, at værten var drevet af egne personlige holdninger.

Han valgte derfor at klage til DR, der afviste kritikken. Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, har behandlet sagen, og giver ikke klageren medhold i påstandene.

Kritiske og uddybende spørgsmål

Ifølge DR’s egne etiske retningslinjer er DR forpligtet til at bringe alle relevante parters sider af en sag. Værten i ’Aftenshowet’ stillede en række uddybende og kritiske spørgsmål til aftenens gæst, som lytternes og seernes redaktør påpeger i denne sammenhæng var en partskilde.

- Ingen af spørgsmålene faldt uden for emnerne eller de delemner, som var genstand for programmets vinkel på historien. Selv om gæsten ved flere lejligheder gjorde opmærksom på, at han ikke ønskede at drøfte flere detaljer vedrørende hændelserne, var det værtens ret og pligt at forsøge at afdække sagen så redeligt og relevant som muligt – med kritiske spørgsmål, skriver Jesper Termansen i afgørelsen.

Klageren kritiserer tillige DR for, at programmet og værten i løbet af indslaget inddrog eksperter og dermed skiftede emne, uden at gæsten fik mulighed for at forklare sig. Denne kritik afviser Jesper Termansen, og påpeger, at de tre gange undervejs i udsendelsen hvor der optræder eksperter, fik Jes Dorph-Petersen rig lejlighed til at kommentere udtalelserne.

Ingen personlig stillingtagen

Påstanden om værtens personlige stillingtagen afvises også af lytternes og seernes redaktør.

- Der var ingen udtalelser eller informationer i det godt 30 minutter lange interview, som antydede, at værten skulle have ladet en egen personlig stillingtagen til sagen være styrende for interviewet, fremgår det af afgørelsen.

Jesper Termansen understreger, at værten stillede en række, relevante og nødvendige opfølgende spørgsmål til gæsten i en meget alvorlig sag.

Jesper Termansen påpeger tillige i afgørelsen, at Jes Dorph-Petersen selv har brugt medierne herunder ’Aftenshowet’ til at fremme sin version af uenigheden med TV2 om det hændelsesforløb for henholdsvis 20 og 18 år siden med påstande om blandt andet et seksuelt forhold, der indbefattede fysisk magt.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse

FacebookTwitter