Ankesag: Klage over omtale af dømt får ikke medhold

Lytternes og seernes redaktør afviser brud på DR’s etik om retsreportage i forbindelse med omtale af dømt.

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. (© DR)

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen har netop behandlet en ankesag, hvor en pårørende til en dømt omtalt i en artikel på dr.dk i august 2022 mente, at DR ikke burde nævne navnet af hensyn til den dømtes fremtid. Sagen drejede sig om den dømtes rolle i en kidnapning.

Redaktionen afviste kritikken, da sagens grove karakter og dommen på over to år samt sagens aktualitet og almene interesse berettigede til omtale. I henhold til DR’s etiske retningslinjer vil DR sjældent omtale ikke-offentligt kendte personer, der får under et års fængsel.

Nyhedsværdi og offentlig interesse

- Jeg er enig med DR’s journalistiske vurdering af nyhedsværdien og offentlighedens interesse i denne konkrete sag og dom, skriver Jesper Termansen og påpeger at da dommen er på over to år, er DR ifølge DR’s etiske retningslinjer om retsreportage berettiget til at nævne den dømtes navn.

I svaret fra den ansvarlige redaktionschef til klageren fremgår det, at DR’s egne etiske retningslinjer berettiger til at bringe navnet, og at DR normalt også gør dette i lignende sager. Det fremgår tillige, at DR lægger vægt på sagens grove karakter med en dom på over to år, sagens aktualitet, og at der er tale om en sag af klar almen interesse.

Jesper Termansen er enig med DR og giver ikke klageren medhold.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse