Ankesag: P3-video om SU-lån får kritik for formulering

Lytternes og seernes redaktør giver klager medhold i kritik af formulering i en P3-video om SU-lån som 'en god forretning' for staten, men afviser at der er tale om aktivisme.

Lytternes og seernes redaktør påpeger i ankesagen, at det er uheldigt, at en video fra P3 kan opfattes sådan, at det er DR, der tager stilling til renteniveauet på SU-lån, fordi det ikke fremgår af videoen, at der er tale om en ekspertvurdering. (© DR)

Sagsresumé: Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen har behandlet en klage over P3. En seer klagede over en video fra DR 'P3 Essensen' om SU-lån ('Derfor er dit SU-lån en god forretning'). Ifølge klageren var videoen udtryk for politisk aktivisme og indoktrinering ud fra en ensidig og partisk holdning fra DR’s side, fremgår det af sagen.

Jesper Termansen giver klager ret i, at det er misvisende at omtale statens SU-lån som 'en god forretning'.

- Det er også uheldigt at bruge ordet 'lånehaj', da det indikerer, at staten driver ågervirksomhed. Men set i sammenhængen med videoens målgruppe (unge studerende) og friske tone er der ikke tale om en seriøs påstand om åger, men et skævt ordvalg. DR har i videoen redegjort for, at renten er lav på SU-lån, skriver Jesper Termansen.

Video ikke aktivisme eller indoktrinering

Lytternes og seernes redaktør påpeger, at det er uheldigt, at videoen kan opfattes sådan, at det er DR, der tager stilling til renteniveauet på SU-lån, fordi det ikke fremgår af videoen, at der er tale om en ekspertvurdering.

- Betingelserne for SU-lån herunder rentesatserne før og efter uddannelse og ved misligeholdelse er politisk bestemte. Det gør videoen ikke noget ud af. Den er møntet på studerende og vinkler beskrivelsen af SU-lån ud fra studerendes perspektiv. Det afspejler sprogbruget, skriver lytternes og seernes redaktør og afviser at kalde videoen for aktivisme og indoktrinering og dermed en bevidst og markant overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer.

Lytternes og seernes redaktør skriver tillige at klagers krav om, at videoen bør fjernes, er ude af proportioner.

DR bør beklage formulering

Lytternes og seernes redaktør skriver, at DR bør beklage, at formuleringen 'en god forretning' på grund af den manglende kildeangivelse uheldigvis kunne opfattes som om, at DR tog politisk stilling til den politisk fastsatte forrentning af SU-lån. Formuleringen dækkede kun over, at staten har haft et stigende provenu de seneste år fra renteindtægter på SU-lån. DR har beklaget her.

Jesper Termansen påpeger tillige, at DR ikke overholder egne procedure for korrekt klagehåndtering jf. DR’s egne retningslinjer, da det ikke er den ansvarlige DR-chef, der har svaret på klagen.

Du kan læse hele sagen her.

Læs ankesagen her