Artikel om Bagmandspolitiet og Danske Bank-chefer var dækkende: DR tog ikke stilling til skyld

DR forholdt sig ikke til skyldsspørgsmålet i artikel om efterforskningen af Danske Bank-chefer. Påstand fra klager om manglende objektivitet i artiklen afvises.

En læser mente, at DR var partisk i en artikel på dr.dk om Bagmandspolitiets efterforskning af chefer i Danske Bank. (© DR)

En læser mente, at DR var partisk i en artikel på dr.dk om Bagmandspolitiets (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet/SØIK) efterforskning af chefer i Danske Bank. Læseren klagede derfor over artiklen med overskriften 'Bagmandspolitiet opgiver at stille Danske Bank-chefer til ansvar for hvidvasksagen'.

Klageren mente, at formuleringen om, at Bagmandspolitiet 'opgiver at stille Danske Bank-chefer til ansvar' indikerede, at de omtalte chefer i DR’s øjne var skyldige. Klageren mente også, at DR’s erhvervskorrespondents vurdering i artiklen var en subjektiv vurdering af skyldsspørgsmålet.

Redaktionen afviste kritikken, og klageren gik derfor til lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen.

Han giver ikke klageren medhold.

Udtalelse fra SØIK

Ifølge afgørelsen er der belæg for DR’s overskrift i artiklen.

- Der er i udtalelser fra SØIK’s chef, Per Fiig, belæg for overskriften. SØIK har i flere år efterforsket sagen med henblik på en tiltale mod én eller flere i bankens topledelse, men har opgivet, skriver Jesper Termansen, og afviser dermed klagerens påstand.

Det fremgår ifølge afgørelsen dermed tydeligt af Per Fiigs udtalelser i artiklen, at SØIK har haft en intention om at rejse tiltale, men at man efter flere års arbejde har opgivet yderligere efterforskning mod enkeltpersoner.

Erhvervskorrespondent tog ikke stilling til skyld

DR’s erhvervskorrespondent siger i artiklen, at der ikke var ’tilstrækkelige beviser til’ at rejse tiltale. Det mente klageren var en subjektiv vurdering af sagen. Korrespondenten burde ifølge klageren have holdt sig til at konkludere, at der ikke var beviser til at rejse en tiltale. Men denne kritik afviser Jesper Termansen. I dette tilfælde var der overensstemmelse med korrespondentens vurdering og de udtalelser, som Per Fiig kom med, fremgår det.

Jesper Termansen påpeger dermed, at korrespondentens udtalelse ikke strider med DR’s etiske retningslinjer, sådan som klageren hævder. Jesper Termansen påpeger, at en kommentator har friere rammer for vurderinger end andre journalister.

Brugen af ordet 'tilstrækkelig' har i denne sammenhæng derfor ikke en sådan betydning, at DR-kommentatoren tager stilling til skyldsspørgsmålet, konkluderer lytternes og seernes redaktør.

Afgørelsen konkluderer, at DR kunne have skrevet, at SØIK ikke rejser tiltale, men slår fast, at når chefen for SØIK så detaljeret redegør for efterforskningen og intentionerne, var det berettiget at skrive, at SØIK 'opgav'.

Overskriften refererer dermed SØIK’s opfattelse dækkende og klagerens kritik afvises.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse