Artikel på dr.dk om hadsk tale på sociale medier får ikke kritik: Kildebrug og dokumentation overholder DR’s etik

DR’s brug af kilde som dokumentation for hadsk debattone på sociale medier var ikke i strid med DR’s etik. Kritik af dokumentation og kildebrug afvises af lytternes og seernes redaktør.

En læser klagede over brugen af en case i en artikel på dr.dk. Klageren mente blandt andet, at DR ikke havde dokumenteret, at kvinden faktisk havde været ude for det, hun fortæller i artiklen. Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, afviser kritikken (Foto: DR/Unsplash).

I en artikel på dr.dk kunne man læse om en kvindes oplevelser med en hård debattone på sociale medier. Artiklen omtaler en ny undersøgelse fra Trygfonden, som viser, at opslag med emnet indvandring, fører til flest negative kommentarer på Facebook.

En læser klagede over brugen af kvinden som case i artiklen. Klageren mente blandt andet, at DR ikke havde dokumenteret, at kvinden faktisk havde været ude for de angreb, hun siger i artiklen.

Efter at redaktionen afviste kritikken, bad klageren Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, om at vurdere sagen.

Han afviser kritikken.

Ikke pligtig til at fremlægge dokumentation

Jesper Termansen påpeger, at DR har den redaktionelle ret til at vælge vinkel og kilder, som det er sket i den pågældende artikel.

Lytternes og seernes redaktør skriver tillige:

- Vinklen er en kvinde med indvandrerbaggrund, der især i debatter om indvandring og udlændinge har følt sig chikaneret, hvilket er i overensstemmelse med den dokumentation, Trygfonden fremlægger.

Ifølge DR, har DR’s journalister set de kommentarer på Facebook, som kilden henviser til, men DR har valgt ikke at viderebringe dem ordret i artiklen, fremgår det. Der er dog gengivet en enkelt kommentar som typisk for, hvad kvinden har modtaget.

Jesper Termansen afviser dermed klagerens kritik. DR skal generelt afprøve kilders troværdighed, men er ikke pligtig til at fremlægge al dokumentation for eksempel i forhold til en case i den forbindelse, fremgår det.

Kildebrug ikke problematisk

Lytternes og seernes redaktør slår fast, at DR ikke er forpligtet til at vælge de vinkler og problemstillinger, som klageren finder vigtige. Artiklens kildebrug får heller ikke kritik.

- LSR bemærker, at der indgår to ekspertkilder i artiklen, der udtaler sig om emnet, og at begge kilder er relevante i artiklen, skriver Jesper Termansen.

Han afviser, at DR burde have benyttet andre kilder. Det er DR’s ret selv at vælge de kilder, der indgår i artiklen, skriver Jesper Termansen og konkluderer, at artiklen ikke fremstår skæv eller partisk til fordel for en særlig dagsorden.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse