Artikel på dr.dk om sygeplejerskers vilkår var ikke misvisende

En artikel om sygeplejerskes arbejdsforhold og natarbejde var ikke vildledende, mener lytternes og seernes redaktør.

En læser mente, at dele af en artikel på dr.dk, der omhandlede sygeplejerskers natarbejde, var direkte misvisende. Han klagede derfor til DR. Da redaktionen ikke gav ham ret i kritikken, ankede klageren svaret til lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen. Han giver ikke klageren medhold. (© DR)

I en artikel på dr.dk med overskriften 'Tjener en sygeplejerske 25.000 eller 42.000 kroner? Her er, hvad der er op og ned i den rasende løndebat', kunne man læse om blandt andet sygeplejerskers arbejdsvilkår og lønforhold.

En læser mente, at dele af artiklen, der omhandlede sygeplejerskers natarbejde, var direkte misvisende. Han klagede derfor til DR. Da redaktionen ikke gav ham ret i kritikken, ankede klageren svaret til lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen.

Han giver ikke klageren medhold.

Sygeplejerskers natarbejde

Det afsnit i artiklen, som fik klageren til at skrive lyder: 'Mens sygeplejerskerne hænger efter lærerne i lønstatistikken, så er de væsentligt foran pædagogerne. Alle tre har stort set samme uddannelseslængde, men de fleste lærere og pædagoger arbejder eksempelvis ikke om natten'.

Klager påpeger i sin klage til DR, at der i artiklen skabes en falsk modsætning mellem tre faggrupper, lærere, pædagoger og sygeplejersker ved brugen af ordet 'men'.

Klager mener også, at det er en minoritet inden for alle tre offentlige faggrupper, lærere, pædagoger og sygeplejersker, som arbejder om natten, og at er derfor ikke er grund til at DR bruger ordet 'men'. Det skaber en modsætning mellem de tre grupper, lyder det i klagen.

Jesper Termansen er ikke enig med klageren.

- Jeg opfatter den sidste sætning sådan, at ”men’et” går på, at i modsætning til lærere og pædagoger, så arbejder sygeplejersker faktisk i et vist omfang om natten. Klager hæfter sig ved, at de fleste inden for de tre faggrupper – herunder også sygeplejerskerne - ikke arbejder om natten, fremgår det af sagen, som du kan læse i sin helhed sidst i artiklen.

Lytternes og seernes redaktør mener derfor ikke at DR’s etik er overtrådt, men nævner at artiklen kunne være mere præcis i sin formulering.

Afsnit vildleder ikke

Men afsnittet og artiklen vildleder ikke og overtræder ikke DR’s etik, fremgår det af sagen.

- Imidlertid redegør artiklen for, at sygeplejersker modtager op imod en tredjedel af lønnen gennem tillæg for skæve vagter. Afsnittet kunne have været mere præcist formuleret, men er forståeligt, navnlig fordi artiklen i forvejen og inden citatet bringes er grundig i sin analyse af sygeplejerskernes lønsammensætning, skriver lytternes og seernes redaktør.

DR var derfor ikke vildledende i sit sprog, og der er ikke tale om nogen overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer, konkluderer Jesper Termansen og afviser dermed kritikken.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse