Ankesag: Artikler om USA var ikke partiske, men DR svarede for sent

Klage over tre artikler på dr.dk får ikke medhold, men DR svarede for sent. Sagen viser også, at de samme tal i en statistik kan udlægges på vidt forskellige måder.

Jesper Termansen er lytternes og seernes redaktør i DR. I den seneste ankesag har Jesper Termansen behandlet blandt andet en klage over en analyse på dr.dk om skoleskyderi i USA.

En læser henvendte sig med en klage over to ’seneste nyt’-artikler og en analyse på dr.dk, der drejede sig om skoleskyderier i USA.

Klageren mente blandt andet, at analysen var partisk og overtrådte DR’s etiske retningslinjer. Klageren ankede svaret fra DR til Jesper Termansen, der er lytternes og seerens redaktør. Han har gennemgået sagen.

Jesper Termansen giver ikke klageren medhold i kritikken af indholdet, men medhold i, at DR har overskredet sin egen svarfrist.

- Klager får ikke medhold i, at DR’s USA-korrespondents analyse var partisk og manipulerende og overtrådte DR’s etiske retningslinjer. DR’s USA-korrespondent fremsætter personlige vurderinger og betragtninger, men det er også en korrespondents opgave at videregive sin personlige vurdering af en række forhold til en dansk offentlighed, som blandt andet i dette tilfælde, skoleskyderier, skriver Jesper Termansen.

Anden vinkel på tal fra rapport

Klager kritiserer blandt andet i sin henvendelse til DR, DR’s USA-korrespondents brug af en undersøgelse fra sidste år, som viser, at 53 procent af amerikanerne kræver strammere regler for våben.

- Klager påpeger, at den samme undersøgelse faktisk viser et fald fra 60 procent i den forrige undersøgelse i september 2019 ned til 53 procent i april 2021. Klager henviser til, at undersøgelsen har ret, fremgår det af sagen.

- Det er korrekt, at et lille flertal støtter stramninger, men Klager har også ret i, at præcis den samme undersøgelse viser et fald på syv procentpoint på tre år. Det kunne man med lige så stor ret have vinklet på, skriver Jesper Termansen.

Lytternes og seernes redaktør slår fast, at USA-korrespondenten ikke overtrådte DR’s etiske retningslinjer ved kun at nævne flertallet. Jesper Termansen føjer dog til, at USA-korrespondenten også kunne have valgt at fokusere på, at den samme undersøgelse også viser, at andelen, der støtter stramninger af våbenloven, har været for nedadgående de senere år.

Jesper Termansen skriver i sin gennemgang, at korrespondentens analyse var personlig, men ikke partisk på en måde, der overtrådte DR’s retningslinjer for, hvad en korrespondent kan udtrykke.

For længe om at svare

Jesper Termansen giver til gengæld kritik af DR for håndteringen af klagen. Fristen på fire uger er overskredet og klageren har fået svaret fra DR for sent.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse