Både ordene ’overenskomststridig’ og ’ulovlig strejke’ kunne bruges af DR

Brug af betegnelsen 'ulovlig' om sygeplejerskers arbejdsnedlæggelse var ikke misvisende, men lytternes og seernes redaktør opfordrer til mere præcist sprogbrug.

Kritik af DR's brug af betegnelsen 'ulovlig strejke' afvises af lytternes og seernes redaktør. (© DR)

Artikler på dr.dk, der kiggede nærmere på sygeplejerskekonflikten, fik en bruger til at klage.

Han mente, at DR’s brug af betegnelsen 'ulovlig strejke' var misvisende. Klageren henviste blandt andet til, at en strejke kan være i strid med overenskomsten, men at det skaber forvirring, når DR bruger en anden betegnelse, som leder tankerne hen på et lovbrud.

Efter at DR’s redaktion afviste kritikken, valgte klageren at lade Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, behandle sagen.

Han giver ikke klageren medhold i kritikken.

Ofte benyttet betegnelse

DR har svaret klageren, at man bruger begge ord, fordi hovedorganisationerne på arbejdsmarkedet selv benytter terminologien 'lovlighed' i den hovedaftale, de har indgået.

Lytternes og seernes redaktør lægger i sin behandling af klagen vægt på, at ifølge Dansk Sprognævn er det mest korrekte at benytte betegnelsen 'overenskomststridig', og at denne betegnelse benyttes som den officielle betegnelse. Men ifølge sagen fremgår det også, at der er sproglig praksis gennem mange år for at bruge det faste udtryk 'ulovlig strejke'.

Jesper Termansen påpeger tillige i sin gennemgang af sagen, at forskellige faglige organisationer på begge sider selv bruger terminologien 'ulovlig'. DR har derfor efter lytternes og seernes redaktørs opfattelse belæg for at kunne benytte både 'overenskomststridig' og 'ulovlig' om strejker, fremgår det.

Selvom klageren ikke får medhold i, at DR’s valg af og brug af betegnelsen 'ulovlig strejke' er så misvisende, at der er tale om brud på DR’s etiske retningslinjer, så kommer Jesper Termansen med en opfordring og skriver, at DR med fordel kunne overveje fremadrettet at benytte det mere præcise 'overenskomststridig'.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse