Corona-overblik gav fair fremstilling: DR misinformerede ikke

Graf i DR’s daglige corona-overblik brød ikke med DR’s etik, påpeger lytternes og seernes redaktør.

En bruger mente, at DR misinformerede i måden DR brugte corona-grafer på. Lytternes og seernes redaktør har behandlet sagen og giver ikke klageren medhold. (© DR)

En læser klagede over DR’s daglige corona-overblik på dr.dk. Klageren mente, at DR’s statistiske overblik over indlagte og døde var med til at misinformere og skræmme befolkningen til at tro, at sygeligheden og dødsraten er højere, end den er.

Redaktionen var ikke enig i kritikken, og klageren ankede derfor svaret til lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen. Han giver ikke klageren medhold.

Kunne være mere præcis

I en graf i overblikket på dr.dk skriver DR at "grafen herunder viser, hvor mange danskere der er indlagt på sygehus på grund af coronavirus.”

Dette mente klageren blandt andet var upræcist, fordi indlagte kunne være indlagt med andet end corona.

Lytternes og seernes redaktør giver klageren ret i, at formuleringen kunne være mere præcis, men påpeger også, at DR nuancerer og præciserer grafen i en fodnote.

Fremgår af fodnote

I fodnoten står der, at da der ofte er tale om personer med andre underliggende sygdomme, kan man ikke altid være sikker på, at Covid-19 er dødsårsagen. Fodnotens budskab bliver også gentaget senere i artiklens tekst.

Lytternes og seernes redaktør giver klageren ret i, at formuleringen i artiklen kunne være mere præcis på dette punkt, men at DR faktisk havde de oplysninger med i artiklen, som gav en nuancering.

- Et vist antal af de daglige ’corona-indlagte’ kan være indlagt med andet end corona. I DR’s daglige overblik på dr.dk fremgår dette af en fodnote. DR har ikke overtrådt sine etiske retningslinjer, men fremlagt de oplysninger, der knytter sig til sagen, skriver lytternes og seernes redaktør og afviser klagerens kritik.

Jesper Termansen konkluderer dermed, at DR ikke i sin fremstilling på dr.dk har brudt DR’s etiske retningslinjer for fair og retvisende information i artiklen.

Du kan læse afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse