’Deadline’-indslag om Polen og EU strider ikke med DR’s etiske regler

Kritik af at ’Deadline’ lod to politikere udtale sig kritisk om den polske regering, får ikke medhold. Programmets vinkel var at afdække EU-parlamentets handlemuligheder og ikke at gå kritisk til gæsternes politik, slår lytternes og seernes redaktør fast.

'Deadline' havde den 22. oktober inviteret to politikere i studiet i forbindelse med forholdet mellem EU og Polen. Indslaget fik en seer til at klage til lytternes og seernes redaktør, der afviser kritikken. (© DR)

’Deadline’ havde den 22. oktober inviteret en dansk konservativ og en dansk SF- europaparlamentariker i studiet på baggrund af EU-topmødet samme dag. Emnet var de to politikeres kritik af Polen. Stats- og regeringscheferne mødte efter mødet kritik fra EU-parlamentet for en nølende holdning til den polske regering og dens kritiserede overtrædelser af menneskerettigheder.

Programmet fik en klager til at skrive til lytternes og seernes redaktør. Han mente, at de to politikere uimodsagt fik lov til at tale for at vælte den polske regering, så den polske opposition kunne vinde frem.

Klageren mente, at værten på ’Deadline’ burde have været kritisk over for de to politikere og deres udtalelser.

Efter at ’Deadlines’ redaktion afviste kritikken, ankede klageren til Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR.

Han afviser klagerens kritik.

Indslag om EU-parlamentets handlemuligheder

- De medvirkende i programmet var enige om, at EU-parlamentet skulle styrke oppositionen i Polen, og værten søgte gennem sine spørgsmål at afdække, hvad der lå bag parlamentarikernes holdninger, skriver Jesper Termansen.

Han påpeger, at indslagets vinkel ikke var at være kritisk over for de medvirkendes politik og udtalelser, men at blive klogere på EU-parlamentets handlemuligheder.

Politikers udtalelser ikke en overtrædelse

Lytternes og seernes redaktør giver klageren ret i, at navnlig den ene gæst fremsætter tydelige og markante udtalelser om, at hun håber, at den polske regering ikke bliver genvalgt, og at EU-parlamentet kan medvirke til dette. Men dette er ikke i strid med DR’s etiske retningslinjer, fremgår det.

- Det er hendes holdninger som medvirkende politiker, og denne udtalelse kan ’Deadline’ ikke stilles til ansvar for, skriver Jesper Termansen. Han påpeger, at værten kunne have udfordret den ene gæsts udtalelser om Polen som ”udemokratisk”. Men Jesper Termansen konkluderer, at det var et valg, DR traf, og at ’Deadlines’ vinkel var en anden - nemlig en analyse af, hvilke handlemuligheder EU-parlamentet har over for den polske regering.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse