Deadline-seer klagede over programmets dækning af 'rewilding': Får ikke medhold af lytternes og seernes redaktør

Deadline var partisk i sin behandling af emnet 'rewilding', mente en seer, som klagede til DR. Klageren får ikke medhold.

Lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen, har behandlet en klage over Deadline på DR2. (Grafik: DR/Unsplash)

Deadline på DR2 dykkede den 26. november ned i debatten om rewilding. Med udgangspunkt i en ny dokumentarfilm ’Organiseret vildskab’ var der interviews og debat i studiet om omdannelse af skov og landbrug til vild natur.

En seer klagede til DR. Seeren mente, at DR var unfair i dækningen, og at Deadline tegnede et meget ensidigt og partisk billede til fordel for rewilding. Seeren mente også, at værten var med til at nedgøre kritikere af rewilding.

Efter at redaktionen afviste kritikken, klagede seeren videre til lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen.

Han giver ikke medhold.

DR vælger selv kilder og vinkel

Det er DR’s ret i henhold til DR’s etiske retningslinjer at have den fulde redigeringsret til sine programmer, artikler og indslag, påpeger Jesper Termansen og understreger, at DR derfor også selv vælger emne og vinkel for Deadline.

- DR valgte at vinkle på den nye dokumentarfilm, hvor man også gav plads til flere kritikeres synspunkter, skriver lytternes og seernes redaktør og understreger, at DR har retten til at vinkle, som man gjorde. Og som følge deraf var det instruktøren, der fik mest taletid, fremgår det.

Men dermed var programmet ikke partisk, påpeger Jesper Termansen.

- Klager kan ikke med en opgørelse over de medvirkendes taletid slutte, at programmet var partisk. Deadline var ikke forpligtet til at tildele lige megen taletid til samtlige medvirkende i indslaget, skriver lytternes og seernes redaktør og afviser klagerens kritik af, at Deadline skulle være ensidig i dækningen.

Jesper Termansen påpeger, at værten i høj grad brugte klip fra dokumentarfilmen, der viste kritik af rewilding, samt interviewede to medvirkende, der var kritiske over for rewilding til at sætte kritisk lys på konsekvenserne af en sådan omdannelse af skove og landbrugsjord.

DR’s svar levede ikke op til procedure

Jesper Termansen kritiserer til gengæld DR for ikke at overholde egne retningslinjer for korrekt svarprocedure.

- Svaret fra Deadline lever ikke op til DR’s procedure for korrekte svar. Det er ikke oplyst, om svaret er afgivet på vegne af redaktionschefen for Deadline, Nicolai Thyssen, som har det ledelsesmæssige- og programmæssige ansvar for Deadline, fremgår det.

Lytternes og seernes redaktør kritiserer desuden redaktionen for ikke at svare på de mange konkrete kritikpunkter, som klageren fremsatte i klagen.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse