'Detektor' gik ikke Liberal Alliances ærinde

En klage over 'Detektor's beregning af enlige forsørgeres indtægtsgrundlag får ikke medhold. Klager mente, at programmet brød med loven og gik Liberal Alliances politiske ærinde.

En lytter klagede over den måde 'Detektor' valgte at opgøre enlige forsørgeres indtægtsgrundlag. Han mente, DR manipulerede. Lytternes og seernes redaktør giver ham ikke medhold. (© DR/unsplash)

’Detektor’ kiggede den 20. september 2019 kritisk på enlige forsørgeres indtægtsgrundlag. Det fik en lytter til at klage til DR. Han hævdede blandt andet, at programmet manipulerede og brød loven ved at medregne børnetilskud og børneydelser til en enlig forsørgers indtægt.

Efter 'Detektor's redaktion afviste klagers påstande, har lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen, behandlet sagen.

Klager får ikke medhold i sine kritikpunkter.

Med eller uden børnepenge

Baggrunden for programmet var debatten om, hvor mange penge en enlig forsørger har. ’Detektor’ gennemgik en beregning fra Beskæftigelsesministeriet, som havde været centrum i en strid mellem SF-folketingsmedlemmet Karsten Hønge og folketingsmedlem for Liberal Alliance Ole Birk Olesen.

Klageren mente at 'Detektor' manipulerede netop ved at medtage børneydelser og tilskud, der ifølge klageren ikke skulle medregnes som egentlig indtægt. Klager fandt det lovstridigt.

Journalistik ikke jura

Men den påstand er Jesper Termansen ikke enig i. Dels tager lytternes og seernes redaktør ikke stilling til konkret lovgivning, men til DR’s etiske retningslinjer. Dels var programmet en journalistisk fremstilling af enlige forsørgeres indtæger og ikke en forvaltningsafgørelse.

Udgangspunktet var to folketingsmedlemmers opgør om, hvor mange penge en enlig forsørger har. Politikerne tog afsæt i en beregning fra Beskæftigelsesministeriet, der som offentlig myndighed selv medregner ydelserne til en enlig forsørgers samlede indtægter.

Det var derfor rimeligt, at børneydelser og tilskud indgik i det samlede regnestykke, der skulle undersøge fattigdom og fattige familiers indtægter, fremgår det af afgørelsen.

Ikke til fordel for Liberal Alliance

Klager hævder også i sin klage, at DR’s fremstilling var til fordel for Liberal Alliance. Dermed var DR upartisk og overholdt ikke egne etiske retningslinjer. Klager får heller ikke medhold i det punkt af lytternes og seernes redaktør.

- Det er ’Detektors’ opgave kritisk at gennemgå påstande og udsagn i den offentlige debat, og det var, hvad programmet gjorde i denne sag, fremgår det af afgørelsen.

Public service at styrke borgernes viden

DR påvirke befolkningen? Det mente klageren ikke. Han kritiserer i sin klage, at DR med programmet kan være med til at påvirke både befolkning og politikere.

Denne påstand afviser lytternes og seernes redaktør. Jesper Termansen understreger, at såfremt det sker, er det heller ikke i sig selv kritisabelt.

- Det er et væsentligt formål med public service-aktiviteter at styrke borgernes viden om og handleevne i et demokratisk samfund, skriver lytternes og seernes redaktør.

Det afgørende er, fortsætter Jesper Termansen, at det sker på et journalistisk, redeligt og sagligt grundlag. Ikke som en politisk agitation fra DR.

Klager får derfor ikke medhold i sine kritikpunkter.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse