DR bragte ikke uredelig artikel om mulig retssag mod Donald Trump

DR var hverken partisk eller uredelig i nyhedsartikel om civilt søgsmål mod tidligere præsident Donald Trump.

I en artikel på dr.dk kunne man læse, at en amerikansk dommer havde sagt god for civile søgsmål mod Donald Trump efter stormen på Kongressen i Washington D. C.. Det fik en læser til at klage blandt andet over en uredelig fremstilling. Lytternes og seernes redaktør giver ikke klageren medhold i kritikken (Foto: DR/collage/Unsplash).

På dr.dk kunne man i en artikel den 19. februar 2022 læse, at en amerikansk dommer havde sagt god for civile søgsmål mod Donald Trump efter stormen på Kongressen.

Det fik en læser til at klage til DR med påstande om en uredelig fremstilling og manglende kommentarer fra Donald Trump.

Læseren mente, at DR burde oplyse, at dommeren var udpeget af den tidligere demokratiske præsident Barack Obama. Samtidig slog klageren til lyd for, at DR burde have fået en kommentar fra tidligere præsident Donald Trump med i artiklen.

Lytternes og seernes redaktør afviser begge påstande.

Ikke dokumenteret om dommer var partisk

Ifølge klageren er dommere i USA ikke altid uvildige, når det kommer til sager mellem det demokratiske og det republikanske parti i USA.

Klager skriver blandt andet, at det er en væsentlig information at dommeren var indsat under Barack Obama, og at dommere i USA ikke altid er uvildige, når det kommer til sager mellem de to partier.

DR var derfor ifølge klageren uredelig, når man ikke oplyste om de bagvedliggende forhold for udnævnelsen af dommeren.

Men lytternes og seernes redaktør afviser den kritik.

- Det er gængs praksis i det amerikanske system, at præsidenter udpeger dommere, herunder distriktsdommere, og Klager har konstateret, men ikke dokumenteret, at dommeren var partisk i sin afgørelse, skriver Jesper Termansen om sagen.

- USA har et andet udnævnelsessystem end i Danmark, hvor skiftende præsidenter fra begge partier som led i en fast procedure udnævner distriktsdommere. Klager har ikke dokumenteret, at den udnævnte dommer i dette konkrete tilfælde skulle have tilsidesat sin pligt til at være upartisk, konkluderer Jesper Termansen. Han skriver videre, at DR kunne have valgt at tilføje informationer om udnævnelser i USA, men at det er ikke et krav, og dermed ikke en fejl i forhold til DR’s etiske retningslinjer.

Trump skulle ikke høres

Klagers kritik af DR for ikke at høre Donald Trumps kommentar til afgørelsen i USA, afviser lytternes og seernes redaktør også.

- Der er her tale om en konstatering i en refererende kort nyhedsartikel af en domstolsafgørelse, og der er ikke tale om ærekrænkende ytringer, som kræver forelæggelse for den tidligere præsident, skriver Jesper Termansen og slår fast, at DR godt kunne bringe en kortfattet konstatering af afgørelsen ved domstolen, uden at det krævede forelæggelse.

Du kan læse hele sagen her.

Læs om ankesagen her