DR-dokumentar manglede relevante oplysninger

Dokumentarprogrammet ’Hvem passer vores børn?’ fik en seer til at klage. Han mente blandt andet, at seerne ikke fik alle relevante oplysninger i sagen, og at DR brugte en undersøgelse problematisk. Lytternes og seernes redaktør giver ham delvis medhold.

Programmet 'Hvem passer vores børn?' undersøgte normeringerne i børneinstitutioner. En seer klagede til DR over en række forhold i udsendelsen. (Foto fra udsendelsen) (© dr)

I udsendelsen ’Hvem passer vores børn?’ kiggede DR kritisk på normeringerne i landets børneinstitutioner. En seer klagede til DR over en række forhold i udsendelsen, som han mente var i strid med DR’s etiske regler. Blandt andet mente klageren, at DR burde have bedre oplyst, hvilken rolle fagforeningen BUPL spillede i udsendelsen og de undersøgelser, der blev anvendt.

Klagers overordnede og gennemgående påstand er, at udsendelsen var ensidigt vinklet ud fra et BUPL-synspunkt og havde karakter af et partsindlæg.

Lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen har behandlet sagen. På to ud af ti punkter får klageren medhold i sin påstand om, at seerne ud fra en samlet bedømmelse ikke har fået alle væsentlige oplysninger i programmet.

Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at DR samlet set ikke var tydelig nok om, hvilken rolle BUPL har haft i arbejdet med de normeringstal, udsendelsen blandt andet behandler.

Undersøgelse med svagheder

I udsendelsen indgår en undersøgelse lavet i samarbejde med BUPL. Lytternes og seernes redaktør skriver i afgørelsen, at undersøgelsen og svaghederne ved denne ikke var tilstrækkeligt beskrevet i udsendelsen.

Når DR bruger en undersøgelse lavet i samarbejde med en fagforening, der som kilde har en interesse i at fremme en bestemt dagsorden, skal DR være ekstra påpasselig med at benytte statistikker og undersøgelser, der som i det omtalte dokumentarprogram indikerer et behov for at ansætte flere pædagoger.

”Det er vigtigt at slå fast, at DR har sin redaktionelle frihed til at vælge egne kilder og indgå et samarbejde, som det her er sket med BUPL. Men når man har et samarbejde med en politisk kilde som en fagforening med stærke organisatoriske og politiske interesser i fremstillingen, bør DR være ekstra omhyggelig med at få væsentlige præmisser og oplysninger med”, skriver Jesper Termansen.

Det var, ifølge afgørelsen, DR ikke i tilstrækkelig grad i forhold til brug af en BUPL-undersøgelse, der var lavet i samarbejde med DR.

BUPL og normeringstal

Ifølge sagen fremgår det, at BUPL selv på et tidspunkt har efterlyst et normeringstal og har været inddraget i arbejdet med udformningen. DR beskrev i udsendelsen de nye normeringstal fra Danmarks Statistik som værende ude af trit med virkeligheden, men uden at DR oplyste i programmet, at den argumentation om bemandingsforhold og opgørelsesmetoder var sammenfaldende med BUPL’s synspunkter, og at BUPL har været hørt af den arbejdsgruppe, som har udformet normeringsopgørelsen.

Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at DR’s grafiske gennemgang af normen i programmet ikke kunne beskrives som fakta eller en objektiv konstatering af, hvordan man indretter hverdagen i en daginstitution.

Ikke medhold i en stribe påstande

Seeren rejser i sin henvendelse en stribe kritikpunkter af programmet, som han ikke får medhold i. Det drejer sig blandt andet om, at BUPL skulle have udvalgt de institutioner, der indgår i programmet.

DR får heller ikke kritik for at have benyttet den forsker i børnepsykologi, som er med i programmet. Klageren mener også, at DR benyttede sig af tendentiøst billedbrug, og at DR burde bruge bestemte fakta. Dette kritikpunkt afviser lytternes og seernes redaktør, og klager får ikke medhold.

Lytternes og seernes redaktør slår fast, at DR godt kunne indgå et samarbejde med BUPL om en undersøgelse, men at DR ikke forholdt sig tilstrækkeligt kritisk over for resultaterne og ikke oplyste tilstrækkeligt om svaghederne. Dermed fremstår delkonklusionerne i programmet skarpere end med de nødvendige forbehold.

Klager får delvist medhold.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter