DR-dokumentar om sydafrikansk vin var ikke kritisabel

Kritisk dokumentar om sydafrikanske vinfarme overtrådte ikke DR´s programetiske regler

(© clipart.dk)

DR overtrådte ikke sine egne programetiske regler, da DR2 i efteråret sendte en kritisk dokumentar om arbejdsforholdene på visse sydafrikanske vingårde.

En seer havde klaget, fordi hun mente, at dokumentaren ”Bitre druer – slaveri i vinmarken” var ensidig og hængte vingårde ud, som ikke fik forelagt kritikken i udsendelsen.

Jeg har nu gennemgået en klage fra seeren, og hun får ikke medhold. I konklusionen står der:

”Dokumentaren ”Bitre druer – slaveri i vinmarken” benyttede i visse sekvenser billeder af vine, der ikke blev omtalt og kritiseret i programmet. Det foregik dog ikke på en måde der var ærekrænkende eller skadelig, som ville have krævet en forelæggelse for de pågældende vinhuse. Enten var fokus i billede og tekst på de vine, der faktisk blev kritiseret og forelagt kritikken, eller også var fokus på det etiske mærke, Wieta, som var genstanden for en stor del af dokumentaren.”

Klage mente, at de pågældende vine og vinmærker var synlige i udsendelsen og kunne lide skade, selv om de ikke var omtalt i selve dokumentaren.

Af afgørelsen fremgår det, at selv om DR´s regler for billedbrug ikke er overtrådt, er det tilrådeligt med stor forsigtighed ved brugen af billeder, der skal illustrere generelle situationer. I konklusionen står der: ”Der kommer ikke kritiske oplysninger frem, som fordrer, at DR skulle forelægge disse informationer for de vinhuse, klager peger på. Selv om der ikke er sket en overtrædelse af DR´s etiske regler, peger sagen på de generelle vanskeligheder, som der kan være med brugen af genrebilleder. Optimalt set havde DR i dokumentaren kun benyttet genrebilleder af de kritiserede vine, sådan at en risiko for en misforståelse var elimineret. Det er altid en afvejning og tilrådeligt med stor forsigtighed.”

Hele afgørelsen kan læses her:

Afgørelse - "Bitre druer"