DR får kritik i sag om skattesnyd

Advokats navn og foto burde ikke være blevet bragt i artikel på dr.dk om skattesvindel. Lytternes og seernes redaktør giver klager medhold i kritik af DR.

DR omtalte med navn og billede i en artikel på dr.dk en advokat fra et stort advokatfirma, som blev fyret for rådgivning, han havde foretaget hos sin tidligere arbejdsgiver, advokatfirmaet Bech-Bruun. (© DR)

DR omtalte med navn og billede i en artikel på dr.dk den 5. november 2018 en advokat fra et stort advokatfirma. Han blev fyret for rådgivning, han havde foretaget hos sin tidligere arbejdsgiver, advokatfirmaet Bech-Bruun. I artiklen skriver DR, at den fyrede advokat - efter DR’s oplysninger - kunne have leveret den rådgivning, som var en vigtig brik i skattesnyd for milliarder af kroner. Advokatens fulde navn og foto blev bragt i artiklen.

En klager henvendte sig efterfølgende til lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen. Klager hævdede, at DR ikke burde have bragt identiteten på den pågældende advokat, og at det ikke var afgørende for dækning af sagen. Klager påpegede, at hvis advokaten eksempelvis havde været sigtet i en straffesag, ville han være beskyttet mod at få vist sit navn og billede. I artiklen på dr.dk om skattesnyd, bliver advokaten eksponeret og omtalt - selv om der ikke foreligger en sigtelse for noget kriminelt.

Lytternes og seernes redaktør har behandlet sagen, og klager får medhold.

Ingen dokumentation for alvorlige påstande

DR´s egne udsagn om advokaten i artiklen fremstod ifølge afgørelsen udokumenteret. DR nævnte ingen kilder eller konkrete skriftlige dokumenter, som kunne understøtte artiklens påstand om, at advokaten kunne have handlet forkert eller ulovligt. Der var derfor ikke tale om dokumenterede beviser i artiklen for, at han kunne have medvirket til svindel over for Skat.

Ifølge afgørelsen har DR uden held forsøgt at forelægge sagen for den omtalte advokat. Jesper Termansen understreger i sin afgørelse, at det forhold at advokaten ikke har ønsket at tage til genmæle, ikke fjerner kravet til DR´s dokumentation for de alvorlige påstande.

Beskyttelse i straffesager

I artiklen på dr.dk fremsætter DR udtalelser, som kan være ærekrænkende for advokaten. Der står i artiklen, at netop omtalte advokats rådgivning ”kan have været medvirkende til, at den danske statskasse mistede milliarder af kroner.”

Lytternes og seernes redaktør påpeger, at selvom der ikke er tale om en straffesag, kan man etisk foretage en parallelisering i forhold til omtale ved straffelovsovertrædelser. DR ville ikke have omtalt advokaten med navns nævnelse som sigtet. I denne sag bliver advokaten identificeret, selv om der ikke foreligger en sigtelse.

Sagen relevant at undersøge

Ud fra en samlet bedømmelse af sagen var der ifølge lytternes og seernes redaktør tale om et anliggende af stor samfundsmæssig vigtighed. Afgørelsen slår fast, at den pågældende advokat indtog en vigtig rolle med et selvstændigt ansvar for skatterådgivning, men at advokaten ikke var offentlig kendt. Advokaten indtager heller ikke politiske eller andre tillidsposter, og burde derfor ikke have været nævnt med navn. Hans billede burde heller ikke have været bragt i den oprindelige artikel.

Det er lytternes og seernes redaktørs vurdering, at artiklen kunne bringes og forstås, uden at offentligheden kendte advokatens navn og billede. Derfor gik den almene interesse ikke i den konkrete artikel forud for hensynet til den pågældende, og derfor var det en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer, at DR bragte navn og billede. DR’s udtalelser i artiklen var af sådan karakter, at de kan betegnes som krænkende og skadelige for hans omdømme.

Ifølge afgørelsen bør DR fjerne navnet på advokaten i artiklen den 5. november 2018.

Du kan læse afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse