DR fordrejede ikke historie om klimaforandringer

En klager mente, at DR i en videnskabsartikel lagde skylden for klimaforandringerne på menneskeheden. Klager får ikke medhold af lytternes og seernes redaktør.

DR skrev om forskning og ny viden om de globale klimaforandringer i en artikel på dr.dk. En læser klagede og mente, at DR fordrejede historien. (Foto: © Unsplash)

DR omtalte i en artikel på dr.dk ny forskning inden for klimaforandringer og at en computermodel viste, at de naturlige variationer ikke forklarer klimaforandringerne. Det fik en bruger til at klage til DR. I artiklen ”Ny model bekræfter: Naturlige hændelser kan ikke forklare klimaforandringer” mente klageren, at DR undlod væsentlige oplysninger i overskriften, og at DR i artiklen fordrejer sandheden.

Klageren mente desuden, at DR burde have kontaktet forskere med et andet og kritisk syn på resultaterne, inden artiklen blev bragt på dr.dk. Lytternes og seernes redaktør har behandlet sagen, og klager får ikke medhold i sine påstande.

Budskabet i overskriften ikke forkert

Klager mener, at DR har forsynet artiklen med en misvisende overskrift. Desuden mener han, at en del af de klimatiske forandringer skyldes naturlig variation i klimaet. DR tager derfor ikke de nødvendige forbehold ved at skrive, at klimaforandringerne ikke alene, men også er menneskeskabte.

Lytternes og seernes redaktør afviser, at overskriften skulle fastslå, at klimaforandringer er menneskeskabte. I artiklen uddyber forskeren bag en undersøgelse, at naturlige variationer ikke alene kan forklare de seneste århundreders temperaturstigninger. En ny computermodel giver resultater, som peger på, at det i betydelig grad er menneskelig aktivitet, som har forøget temperaturstigningerne. Overskriften giver udtryk for, at naturlig variation ikke kan forklare klimaforandringerne.

I afgørelsen fra lytternes og seernes redaktør bliver det slået fast, at DR ikke har forvrænget budskabet i artiklen med den valgte overskrift. Der er derfor ikke sket en overtrædelse af DR’s egne etiske retningslinjer.

Artikel om videnskab skal ikke forelægges fagfolk

Ifølge klageren var det forkert af DR at bringe artiklen, før undersøgelsen var bedømt af andre fagfolk ud fra videnskabelig værdi.

Afgørelsen slår fast, at DR godt kan viderebringe nyheden fra en videnskabelig artikel, uden at DR skal medtage udtalelser fra én eller flere fagfæller, som er kendt for at have et kritisk synspunkt i forhold til graden af menneskeskabt klimaforandring.

DR har sin frie ret til at redigere, vinkle sit stof og medtage de oplysninger, som DR finder relevante. Det gælder også indholdet og konklusionen i en videnskabsartikel. Artiklen om klimaforandringerne, gennemgår hovedkonklusionen i en videnskabelig artikel, og der bliver i DR’s artikel linket direkte til den videnskabelige artikel, så læseren selv kan læse kilden til artiklen.

Nyhedsartikel ikke debat

Lytternes og seernes redaktør påpeger, at der ikke er tale om en debatartikel, men om en videnskabsartikel. DR er ikke pligtig til at indhente kommentarer fra forskere med en kritisk tilgang til de synspunkter, der bliver refereret i artiklen.

Der tale om en artikel, som fremlægger og formidler nye forskningsresultater, og der er ikke tale om udtalelser, som bør forelægges en part, der udsættes for kritik.

Klager får ikke medhold i sin klage.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse