DR må gerne omtale Osama bin Laden som terrorbagmand

DR-nyhedsartikel om drabet på Osama bin Ladens søn fik en læser til at klage over forkert dækning af terrorangrebet i 2001. Klager får ikke medhold.

En klager får ikke medhold i sin kritik af DR's artikel om drabet på Osama bin Ladens søn. (© DR)

DR kunne den 14. september 2019 bringe nyheden om drabet på Osama bin Ladens søn. En læser mente, at artiklen på dr.dk med titlen ”Trump bekræfter: Amerikanerne har fået ram på Osama bin Ladens søn” var i strid med DR’s etiske retningslinjer.

Klager påstod blandt andet, at de officielle oplysninger om al-Qaeda og Osama bin Laden som bagmænd bag terrorangrebet i New York i 2001 var forkerte. Klager henviste til andre forklaringer, som han mente afslørede den officielle forklaring på terrorangrebene. Han mente, det var en fejl, at DR ikke undersøgte sagen nærmere.

DR har i sit svar til klageren blandt andet forklaret, at artiklen ikke handlede om angrebene i New York, men om den konkrete nyhed om drabet på Osama bin Ladens søn. Da klageren ikke var tilfreds med svaret fra DR’s redaktion, valgte han at lade lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen gennemgå sagen.

Klager får ikke medhold.

Artikels fokus var ikke terrorangreb i 2001

Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at artiklens fokus var amerikanernes drab på Osama bin Ladens søn. Ikke terroranslaget for 18 år siden i New York. Artiklen refererer nogle få, alment tilgængelige fakta om terrorangrebet i 2001.

Ifølge afgørelsen kunne DR godt selv have valgt at sætte journalistisk fokus på en række af de alternative teorier, der findes i forhold til angrebet den 11. september. Men lytternes og seernes redaktør påpeger samtidig, at DR omvendt heller ikke er forpligtet til at gøre det. Det er DR’s eget valg.

DR refererede officielle fakta

Klageren påstår, at man skal afvise de officielle forklaringer om terrorangrebet i 2001. Han mener, at DR derfor ikke kan bruge disse officielle forklaringer i det journalistiske arbejde. Lytternes og seernes redaktør giver ham ikke ret.

Det var ikke et brud på DR’s etiske retningslinjer, at DR valgte at benytte de officielle fakta, som findes om angrebene 11. september. DR var ikke pligtig til at undersøge en række alternative teorier om begivenheden for 18 år siden. Ifølge afgørelsen har DR sin frie ret til at vælge og redigere de vinkler og oplysninger, der indgår i den journalistiske dækning.

Klager kan ikke dokumentere påstande

Klager hævder, at DR skulle være underlagt særlige politiske retningslinjer for dækningen af 11. september-angrebene. Det er der ikke dækning for, mener lytternes og seernes redaktør. Klager leverer ingen dokumentation for sine påstande om, at DR skulle være underlagt sådanne særlige retningslinjer, der skulle styre DR’s dækning af historien.

- Klager fremsætter en række insinueringer og formodninger om DR’s og DR Nyheders motiver, som der ikke findes støtte for, og som jeg har set bort fra i sagsgennemgangen, fremgår det af sagen.

Lytternes og seernes redaktør skriver, at klager eller andre interessenter ikke kan kræve, at DR skal beskæftige sig med alternative vinkler eller forklaringer på et officielt hændelsesforløb som for eksempel angrebene i New York i 2001. Derfor kan klageren heller ikke forlange, at DR skal dykke ned i de referencer, som klager selv har listet op i sin klage til DR.

Klager får ikke medhold i sin klage over DR.

Ankesagsafgørelse