DR måtte godt udlægge Ruslands brug af Melodi Grand Prix i politisk øjemed

En klager fandt en artikel på dr.dk om Ruslands deltagelse i Melodi Grand Prix fordomsfuld og ensidig. Lytternes og seernes redaktør har behandlet sagen.

En artikel på dr.dk om Ruslands deltagelse til det internationale Melodi Grand Prix, Eurovision, i Lissabon i år, blev kritiseret af en læser. (Foto: Unsplash)

DR måtte godt udlægge Ruslands brug af Grand Prix i politisk øjemed.

Var DR både fordomsfuld, ensidig i sin journalistik og nedladende over for Rusland og landets Grand Prix-sanger Julija Samojlova i en artikel på dr.dk?

Det mente en læser af dr.dk.

Artiklen blev bragt den 10. maj 2018 med overskriften ”Eksperterne er ikke i tvivl: Ruslands Grand Prix-sang er en provokation.”

DR afviste kritikken, og siden ankede klager sagen til lytternes og seernes redaktør for en ny bedømmelse.

Artiklen bestod primært af interview med to Ruslands-kendere, journalist og tidligere Ruslandskorrespondent, Anna Libak, og tidligere korrespondent i Rusland, Samuel Rachlin. I artiklen redegjorde de to eksperter for, hvorledes de mener, at Rusland har brugt Grand Prix og den handicappede sanger, Julija Samojlova, til at presse Ukraine, som Rusland har en konflikt med.

Men af artiklen fremgår det også, at eksperterne mener, at Ukraine ligeledes bruger Grand Prix i en kamp mod Rusland.

En række af de udsagn, som eksperterne fremkom med i artiklen, var vurderinger, som stod for de pågældende eksperters egen regning. Vurderingerne var ikke af en sådan karakter, at DR burde forelægge dem for en ansvarlig for Ruslands deltagelse i Grand Prix’et.

Selv om der ikke var noget krav om, at DR skulle forelægge noget, så havde DR faktisk i nogen tid forsøgt at få en kommentar fra den russiske sangerinde og fra den russiske delegation. Det kunne DR med fordel have føjet ind i artiklen, men det var ikke noget krav.

Samlet set var der ikke tale om en partisk, fordomsfuld fremstilling af Rusland. Det fremgik tydeligt, at det var de interviewede eksperter, der kom med vurdering og ikke en DR-medarbejders egen mening.

Der var ikke tale om en overtrædelse af DR’s etiske regler og klager får ikke medhold.

Brugen af eksperter

Dagligt benytter DR forskellige eksperter til at komme med vurderinger. DR’ s medarbejdere skal foretage en vurdering af ekspertens troværdighed og uafhængighed som ekspertkilde. Det ligger i DR’s etiske regler, at man skal i særlig grad skal være kritisk i forhold til at give medvirkende en autoritet ved at bruge betegnelsen ”ekspert”.

Her kan det være en god lille test, når man kontakter eksperter, som fremkommer med en vurdering, hvis journalisten stiller det enkle kontrolspørgsmål: ”Hvor ved du det fra?”

Det er heller ikke sådan, at en ekspert kan slippe afsted med at sige hvad som helst under dække af sin eksperttitel. Hvis en ekspert kommer med en konkret anklage for eksempel mod en person, skal DR nøje overveje, om det kræver forelæggelse for den pågældende, eller om udtalelsen kan være i strid med Straffelovens bestemmelser.

Men en Ruslandsekspert må kunne vurdere, at landet benytter en populær, international sangkonkurrence til at fremme landets interesser og image, uden at det er en overtrædelse af de etiske regler. En økonom må kunne vurdere Venezuelas økonomiske problemer, eller en politisk ekspert må kunne vurdere, at en regering er kørt fast og har svært ved at komme igennem med sin finanslov, uden at det kræver forelæggelse.

Du kan læse ankesagsafgørelsen her: