DR nedgjorde ikke minoriteter med upræcis overskrift på abortartikel

Med en overskrift på en artikel på dr.dk om aborttal gjorde DR sig skyldig i løgn, mente en bruger. Overskrift og artikel var retvisende, vurderer lytternes og seernes redaktør i ny ankesagsafgørelse.

En bruger har klaget til lytternes og seernes redaktør over en artikel på dr.dk om aborttal. (Foto: Unsplash)

DR gjorde sig skyldig i en løgn og bidrog til en i befolkningen negativ opfattelse af minoriteter. Det mente en klager, der havde læst en artikel på dr.dk med overskriften ”Kvinder med muslimsk baggrund får flest aborter” den 23. april 2018. Klager mente, at den overskrift havde en negativ konsekvens for en minoritetsgruppe. Samme klager mente tillige, at mange kun læser overskriften og dermed får en forkert opfattelse af sagen. Lytternes og seernes redaktør har gennemgået sagen, og klager får ikke medhold i sin klage.

Relative tal

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen lægger til grund for sin afgørelse, at det fremgår faktuelt af artiklen, at efterkommere af indvandrere får en abort næsten dobbelt så hyppigt som etnisk danske kvinder. Der er ingen eksakte procentangivelser. Men danske kvinder står numerisk set – altså i absolutte tal – for langt de fleste aborter. Artiklen på dr.dk forklarer, at der er en markant overhyppighed af aborter blandt kvinder fra overvejende muslimske lande som Iran, Libanon og Pakistan. Det er faktuelt konstatérbart, skriver Jesper Termansen.

Ingen løgn - etikken overholdt

Klager hævder, at DR har begået en bevidst usandhed, hvilket Jesper Termansen ikke mener er tilfældet. ”Der er heller ikke nogen dokumentation for, som klager hævder, at dr.dk’s brugere mest læser overskriften og danner sig et forfejlet indtryk”, står der endvidere i afgørelsen.

Lytternes og seernes redaktør medgiver dog klager, at overskriften havde været mere præcis, hvis det havde fremgået, at kvinder med muslimsk baggrund – relativt – får flest aborter. Hermed ville det være helt tydeligt, at langt flest etnisk danske kvinder i forhold til kvinder med anden etnisk baggrund får aborter, og dermed vil etnisk danske kvinder også stå for det numerisk største aborttal. Lytternes og seernes redaktøren bemærker dog, at dr.dk havde indsat ordet ”relativt” i indledningen på artiklen.

I sin afgørelse skriver lytternes og seernes redaktør, at det havde været helt korrekt, hvis DR Nyheder havde valgt ordet ’relativt’ i overskriften, men at der ikke var tale om en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer i forhold til at bringe falsk information.

Lytternes og seernes redaktør mener ikke, at der er støtte for, at DR med artiklen skulle have bidraget til en frembringelse af en løgn eller en negativ og fejlagtig opfattelse i læserkredsen af etniske kvinders abortmønster, som klager påstår.

Klager får ikke medhold.

Du kan læse hele afgørelsen her: