DR-program om stalking var ikke ensidigt: Men DR’s klagehåndtering får kritik

En seer mente, at et program om en mand, der forfulgte sine ekskærester, overtrådte DR’s etiske retningslinjer. Seeren får ikke medhold. Men DR begik fejl i behandlingen af klagen, påpeger lytternes og seernes redaktør.

Lytternes og seernes redaktør har behandlet en klage over programmerne 'Kriminelt: Nakskovs ustoppelige stalker'. Kritikken af udsendelserne afvises, men DR håndterede ikke klagen efter egne regler.

En seer mente, at DR’s etik ikke blev overholdt i programmerne ’Kriminelt: Nakskovs ustoppelige stalker’. Seeren fandt programmerne ensidige og mente, at DR fokuserede på stalking og kun bragte tilhængere af stalking som en del af straffeloven, men ikke organisationer, som har været kritiske over for tilføjelsen om stalking til straffeloven.

Seeren klagede til DR, men redaktionen afviste kritikken. Lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen, har efterfølgende gennemgået klagen og finder ikke belæg for klagerens kritik.

- Programmerne leverer fin dokumentation for, at programmerne drejer sig om stalking og voldstrusler, men de drejer sig ikke om, hvorvidt det var godt eller dårligt, at straffeloven er blevet tilføjet et afsnit om stalking, skriver Jesper Termansen og påpeger, at det er en anden diskussion, som klageren ønsker at rejse.

- Den er ikke relevant for den vinkel, som DR i henhold til sin redigeringsret har valgt til de to programmer, konkluderer lytternes og seernes redaktør.

Ifølge Jesper Termansen dækkede DR i programmerne både de medvirkende kvinders beskrivelse af det, de oplevede som stalking og trusler om vold. DR dækkede også den omtalte mands forklaring, så vidt det kunne lade sig gøre, fremgår det.

- Men DR er ikke – som Klager ønsker – pligtig til at høre de interesseorganisationer, som var kritiske over for stalkingparagraffen som en del af straffeloven, slår lytternes og seernes redaktør fast.

For sent svar og manglende klagevejledning

Lytternes og seernes redaktør kritiserer til gengæld DR for ikke at have behandlet klagen korrekt i forhold til sine egne retningslinjer.

Klagen overskred DR’s frist på fire uger, og blev først besvaret af DR ti dage efter at klageren havde rykket.

DR gav heller ikke klagevejledning, hvilket Jesper Termansen også kritiserer.

Ankesagsbeskrivelse