DR-program var ikke racistisk

Ved at bruge ordet hvid i dokumentarprogrammet 'Hvid mands dagbog', gør DR sig skyldig i racisme, påstod en klager. Lytternes og seernes redaktør har afvist påstanden.

En seer klagede over dokumentarprogrammet 'Hvid mands dagbog', der blev sendt på DR. (© (c) DR)

En seer fandt det racistisk, at DR betegner dokumentarprogrammet 'Hvid mands dagbog'. Ifølge klageren gjorde DR sig blandt andet skyldig i racisme ved at benytte ordet ”hvid” som en generel betegnelse. Dokumentaren handler om en hvid dansk statsborger, som er dømt i Sydafrika for flere alvorlige straffelovsovertrædelser.

Hovedpersonen er hvid

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen har behandlet ankesagen og lægger til grund for sin afgørelse, at programserien 'Hvid mands dagbog' i høj grad handler om det ulige magtforhold mellem den straffedømte og flygtede hvide danske mand og en række sorte, fattige kvinder.

Af afgørelsen fremgår det, at den sorte borgerrettighedsbevægelse har været optaget af sagen af samme grund. Der er derfor en konkret begrundelse i dokumentaren for at fremhæve, at programmets hovedperson er hvid, skriver lytternes og seernes redaktør.

Kontakt lytternes og seernes redaktør

Alle brugere af DR er velkomne til at henvende sig til lytternes og seernes redaktør.

Uanset om du ønsker at drøfte en sag eller sende en kommentar, kan du altid kontakte lytternes og seernes redaktør på: lsrred@dr.dk.

Du er også velkommen til at ringe på: 35 20 30 40.

DRs bestemmelser betinger, at DR kun fremhæver etnicitet, når det er relevant for sagen, eller hvis det har en samfundsmæssig relevans. Lytternes og seernes redaktør har vurderet, at det er tilfældet i denne konkrete sag og understreger, at selve brugen af ordet hvid ikke er racistisk, men blot en henvisning til en persons etnicitet.

Etnisk betegnelse var ok

Lytternes og seernes redaktør lægger til grund for sin samlede afgørelse at: ”DR skal kunne benytte etniske betegnelser som eksempelvis ordet ”hvid” fra en konkret begrundelse om, at etnicitet er et væsentligt aspekt af fortællingen, uden at det er racistisk og dermed i strid med DRs etiske retningslinjer og god presseskik.” Klager får ikke medhold.

Du kan læse hele afgørelsen her: