DR retter oplysning i video om mælk

Dansk Vegetarisk Forening får medhold i, at en enkelt oplysning i en video på YouTube om mælks sundhedsmæssige egenskaber var upræcis.

En video om mælks sundhedsmæssige egenskaber fik en seer til at klage til lytternes og seernes redaktør. (© DR)

En video på YouTube om sundhed og mælk fik generalsekretæren for Dansk Vegetarisk Forening til at klage først til DR og siden anke sagen til lytternes og seernes redaktør. Foreningen klagede over en række forhold og forlangte, at DR trak videoen tilbage. Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen har behandlet sagen, og klager får medhold i ét af klagepunkterne.

Upræcist ordvalg bør rettes

I videoen fremgår det af speaken, at man skal have mellem en kvart til en halv liter mælkeprodukter hver dag. Men Dansk Vegetarisk Forening får medhold i, at det ikke er, hvad kostrådet faktisk siger. Lytternes og seernes redaktør lægger til grund for afgørelsen, at der i kostrådene står, at en kvart til en halv liter mælkeprodukter er passende i forhold til danske madvaner.

DR erkender selv, at ordet ”skal” i videoen får det til at fremstå som et krav. Derfor har DR besluttet at præcisere det de steder, hvor videoen findes.

- Der er tale om en afgørende forskel på, om man bruger ordet skal eller en anden formulering, fremgår det af afgørelsen. DR har efter drøftelser med lytternes og seernes redaktør valgt at følge op og rette på en sådan måde, så alle brugere, der har abonneret på DR’s video om mælk i videst muligt omfang får besked om fejlen.

Mælk var fokus

Klager får ikke medhold i de andre kritikpunkter af DR’s video. Klager mente blandt andet, at DR har manipuleret ved at fokusere på mængden af mælk, som kroppen har brug for. Lytternes og seernes redaktør påpeger, at videoen drejede sig om netop mælk og de vigtige stoffer, som mælken indeholder.

DR nævner i videoen, at der er andre muligheder for at få de vigtige stoffer, så det kritikpunkt får klageren ikke medhold i. Formålet med videoen var at teste påstande om mælk, og derfor kan klageren ikke bebrejde DR, at det er B12 i mælk, som er i fokus.

Klager kritiserer også, at DR ikke nævner en sammenhæng mellem højde og kræft, når DR i videoen i øvrigt nævner mælkens betydning for vækst og dermed gennemsnitshøjde i befolkningen.

Lytternes og seernes redaktør konkluderer, at det ikke var en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer at DR undlod kræftvinklen. Det var ikke det aspekt, som var genstand for videoen, påpeger han.

Samlet set får Dansk Vegetarisk Forening delvist medhold i klagen.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse