DR’s dækning af Krigsudredningen var fair

DR dækkede Krigsudredningen om Danmarks deltagelse i krigene i Kosovo, Irak og Afghanistan på en skæv og partisk måde. Det mente en bruger, der har klaget over en stribe programmer.

En klager kontaktede DR med kritik af DR’s dækning af Krigsudredningen om den danske krigsdeltagelse i forhold til de tre krige i Kosovo, Afghanistan og Irak. (Foto: Mikkel Vincentz Pedersen © DR)

En klager kontaktede DR med kritik af DR’s dækning af den krigsudredning, som uvildigt skulle udrede det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement og den danske krigsdeltagelse i forhold til de tre krige i Kosovo, Afghanistan og Irak.

Han mente blandt andet, at der kunne rejses tvivl om produktionerne og medarbejdernes integritet i blandt andet P1 Morgen, P1 Orientering og DR’s transmission af det pressemøde, hvor Krigsudredningen blev præsenteret den 5. februar 2019.

Klageren mente, at DR’s måde at dække Krigsudredningen på overtrådte public service-kontraktens bestemmelser om, at DR skal være alsidig og upartisk i sin dækning.

Journalistisk redigering og prioritering korrekt

Klager har i sin klage detaljeret henvist til DR’s transmission fra pressemødet om Krigsudredningen samt interview i studiet. Desuden henviser klageren konkret til programmet P1 Morgen den 7. februar og den 8. februar samt indslag i P1 Orientering den 9. februar.

Lytternes og seernes redaktør har gennemgået klagerens omfattende klage over DR, og klager får ikke medhold i sine påstande.

DR satte blandt andet journalistisk fokus på, hvorvidt Anders Fogh Rasmussens VK-regering i 2001 og før det Poul Nyrup Rasmussens daværende SR-regering talte usandt over for Folketinget i forbindelse med beslutningsprocessen om krigsdeltagelse. Det er ifølge lytternes og seernes redaktør en regulær journalistisk opgave. Det er DR’s opgave at være kritisk i sit forhold til alle kilder og interesser. Journalistisk kritik er ikke det samme som politisk ensidighed, fremgår det af afgørelsen.

Lytternes og seernes redaktør påpeger i sin afgørelse, at klagers fremstilling i øvrigt præget af ukorrekt citatgengivelse og ukorrekte angivelser af medvirkende i de indslag, der er klaget over.

Ifølge lytternes og seernes redaktør har DR i forbindelse med dækningen af Krigsudredningen foretaget en journalistisk prioritering og redigering, som er inden for rammerne af såvel DR’s etiske retningslinjer som vejledende retningslinjer for god presseskik. De konkrete punkter, som klageren har klaget over ifm. DR’s dækning af Krigsudredningen, er der ikke belæg for.

Klager får ikke medhold.

Du kan læse både klagen og afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse