DR’s svar på dokumentations-kritik var nedladende

Påstande om dansk landbrugs effektivitet fik en læser til at klage over den manglende dokumentation, men også over den upassende tone i svarene fra DR. Han får medhold af lytternes og seernes redaktør.

En bruger klagede til DR over en artikel på dr.dk om blandt andet dansk landbrugs effektivitet. (© DR/unsplash)

I DR’s artikel den 23. august 2019 med overskriften: ”Dansk landbrug kan (måske) redde Amazonas, inden det er for sent” nævnes det blandt andet, at dansk landbrug er blandt de mest effektive i verden.

Det fik en læser til at klage til DR. Han ville gerne se dokumentation for påstandene i artiklen. Samtidig var klager ikke tilfreds med tonen i de svar, han havde fået fra DR.

Efter DR afviste hans klage, bad han derfor lytternes og seernes redaktør kigge på sagen igen. Klager får medhold.

Ingen dokumentation - DR’s egen vurdering

”Det kræver, at deres landbrug effektiviseres. Noget, Danmark er nogle af de bedste til i verden.” Sådan stod der i en artikel på dr.dk om bønder i Amazonas problemer med dyrkningen af jorden.

Udsagnet var skrevet, så det fremstod som om, det var eksperters vurdering af dansk landbrugs placering på en international rangorden. Det var ikke tilfældet. At dansk landbrug skulle være særligt effektivt, var DR’s journalists egen vurdering og påstand.

Klageren får medhold i sin klage over, at sætningen i den sammenhæng må opfattes som en vurdering fra de eksperter, der ellers er citeret i artiklen. Men ifølge DR var det journalistens egen vurdering og ikke udtalelser fra de eksperter, der er med i artiklen. Det fremgik ikke, hvilket er et problem og klar fejl, fremgår det af afgørelsen.

Lytternes og seernes redaktør konkluderer, at DR derfor ikke leverer nødvendig dokumentation for påstanden i artiklen om dansk landbrugs effektivitet. Såvel artikel som overskrift baserer sig på journalistens egen vurdering. En vurdering, der ikke underbygges eller dokumenteres i artiklen.

Derfor bør DR redegøre for kritikken i en artikel på Fejl og Fakta på dr.dk. Det har DR gjort her.

”Flueknepperi” ikke god tone

Endelig har klageren kritiseret den tone, som DR’s journalist har skrevet til ham i. Klager er blandt andet utilfreds med, at hans kritik af DR’s journalistiske arbejde kaldes ”flueknepperi”.

Lytternes og seernes redaktør påpeger i sin afgørelse, der er tiltrådt af DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn, at svarene i denne sag fra DR’s journalist er langt fra den standard, som DR bør holde i sine svar til læsere, lyttere og seere.

Tonen over for klageren er ifølge afgørelsen nedladende. Og det påpeges, at det ikke er inden for DR’s etiske kodeks, at journalisten blandt andet insinuerer, at klageren kun er ude efter dansk landbrug.

Afgørelsen påpeger også, at medarbejdere ikke svarer på klager i DR. Den opgave påhviler chefer.

Lytternes og seernes redaktør opfordrer DR Viden til at beklage tonen i deres svar over for klageren.

Klager får medhold.

Ankesagsafgørelse