Etikken overholdt i ’Seneste nyt’-artikel med corona-tal: Klage over DR’s talbrug får ikke medhold

En bruger mente, at DR i en artikel på dr.dk benyttede misvisende tal og skulle have brugt andre data i dækningen af corona. Lytternes og seernes redaktør afviser kritikken og konkluderer, at DR fremlagde tal fra Statens Serum Institut i en kort ’Seneste nyt’-artikel med begrænset plads. Dette var ikke i strid med DR’s etik.

En bruger mente, at DR's etik ikke var overholdt i artikel på dr.dk om corona-indlagte. Lytternes og seernes redaktør afviser klagerens påstande. (© DR)

En kort ’Seneste nyt’-artikel på dr.dk den 16. januar fik en bruger til at klage til DR. I artiklen fremgik en opgørelse over indlæggelser som følge af corona.

Klageren mente, at artiklen var misvisende, og han kritiserede, at artiklen ikke tog aldersfordelingen for de døde på intensivafdelingerne landet over med. Desuden kritiserede han, at det ikke var muligt at se forskel på indlagte med covid og smittede, der var indlagt af andre årsager.

Redaktionen afviste kritikken, hvorefter klageren ankede svaret til lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen.

Han giver ikke klageren medhold i kritikken af DR’s måde at bruge tallene på i artiklen.

Det kan man læse i den seneste ankesag, som du kan læse nederst.

Fremlagt talmateriale ikke en overtrædelse

Jesper Termansen påpeger, at Statens Serum Institut selv udgiver daglige tal for indlagte fordelt på indlagte i psykiatrien, og at artiklen på dr.dk bygger på denne opgørelsesmetode.

Lytternes og seernes redaktør lægger i sagen vægt på, at DR ikke kan kritiseres for at benytte Statens Serum Instituts tal, sådan som de er opgjort:

- Det er ikke en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer, at DR har fremlagt talmaterialet som i den påklagede artikel og ikke opdelt tallene sådan, som Klager ønsker det, skriver Jesper Termansen.

DR’s ret at prioritere

Man kan af sagen læse, at klageren ønskede, at DR skulle tilføje kommentar om at de tal, han havde klaget over i artiklen, ikke var retvisende. Men det afviser lytternes og seernes redaktør.

- Det er ikke en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer, at DR vælger korte formater med plads til få oplysninger. Det er DR’s redaktionelle ret at vælge og journalistisk prioritere hvilke tal, der benyttes, fremgår det.

Du kan læse hele sagen her:

Ankesagsbeskrivelse