Forsker blev ikke lokket eller presset til interview i ’Detektor’

En forsker klagede over, at hun følte sig presset til at deltage i P1-programmet ’Detektor’. Klageren indvendte også, at DR miskrediterede hendes forskning og hende som forsker. Lytternes og seernes redaktør afviser alle påstande.

En klager mente, at Detektor på P1 ikke havde behandlet hende fair. Lytternes og seernes redaktør har behandlet sagen, og giver ikke klageren medhold i kritikken. (© DR)

En forsker ved Syddansk Universitet (SDU) klagede over programmet ’Detektor’ sendt den 6. marts. Hun kritiserede, at DR havde presset hende til et interview, og at programmet ikke behandlede hendes forskning fair.

Efter at 'Detektor' afviste kritikken, valgte klageren at anke svaret til Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR.

Han giver ikke klageren medhold i kritikken. Det kan man læse i den nyeste afgørelse, der netop er kommet fra lytternes og seernes redaktør.

'Detektor' kiggede kritisk på undersøgelse

'Detektor' gik kritisk til to undersøgelser fra SDU af udviklingen i børn og unges vægt under corona-nedlukningen.

Hovedsageligt drejede programmet sig om en undersøgelse foretaget af TV2 og SDU af en enkelt skoleklasse med 11 børn, mens en mindre del drejede sig om et studie af børn, unge og vægt, som klageren er projektleder for.

Ikke presset til interview

Klager havde først sagt nej til at deltage i et båndet interview, men følte sig presset af 'Detektor'. Den kritik finder lytternes og seernes redaktør ikke grundlag for.

Jesper Termansen skriver, at ud fra den korrespondance, som klageren selv har bidraget med, fremgår det, at allerede ved den indledende kontakt var DR kritisk over for klagerens konklusioner. Det var dette, der var genstand for interviewet til 'Detektor'.

Jesper Termansen lægger dermed til grund, at 'Detektor' gentog over for forskeren ønsket om, at forskeren ikke gav skriftlige svar, men medvirkede i et båndet interview. Det endte forskeren med at gøre. Det var forskerens valg. DR hverken lokkede eller pressede klageren til at medvirke, slår afgørelsen fast.

Ingen redigeringsret

Klageren mente også, at journalisten fra 'Detektor' brød en aftale om, hvad klageren kunne få lov at sige i programmet. Lytternes og seernes redaktør afviser denne kritik.

- Klager fik ikke lovet redigeringsret over interviewet, og Klager blev ikke stillet i udsigt, at hun kunne få alt med, som hun sagde. Hun fik ikke oplyst, at der medvirkede en børnelæge, som kritiserede Klagers pressemeddelelse, men det har Klager heller ikke krav på, skriver Jesper Termansen.

Lagde ikke op til mistro

'Detektor' lagde heller ikke op til en mistro over for klageren som forsker, sådan som klageren påstår, fremgår det af sagen.

Forskeren og SDU havde selv i en pressemeddelelse slået fast, at ca. 25 procent af de unge, man havde undersøgt, havde taget på i vægt under corona-nedlukningen. Svarene byggede på forældres indberetning af, hvad de vurderer deres børn og unges vægt til. Og altså ikke eksakte målinger, fremgår det. 'Detektor' kiggede kritisk på, om der var belæg for denne konklusion i pressemeddelelsen.

'Detektor' kritiserede, at på trods af at forskeren havde sagt, at man ikke kunne sige noget sikkert om børns vægtforøgelse, så var det i realiteten det, som klageren og SDU gjorde, da man udsendte en pressemeddelelse om de 25 procents vægtstigning hos børn og unge under corona.

Fokuserede sin kritik på forskning

Jesper Termansen konkluderer, at det er muligt, at DR med sin kritik har sået tvivl om klagers konklusioner på sin egen forskning, sådan som den fremstilles i pressemeddelelsen, men at dette ikke er en etisk overtrædelse.

Ifølge afgørelsen havde DR gjort det klart, at man fokuserede sin kritik på SDU og klagerens egen formidling af det resultat, og det var DR’s ret at være kritisk over for klagerens og SDU’s formidling.

Du kan læse hele sagen her:

Ankesagsafgørelse