Forsker med politisk baggrund måtte godt bruges i artikel om velfærd

DR måtte gerne bruge professor Bent Greve i en artikel på dr.dk, men skulle have været mere kritisk overfor hans udtalelser. En klager har henvendt sig til lytternes og seernes redaktør, der har behandlet sagen.

DR Nyheder overtrådte ikke de etiske retningslinjer ved at benytte en ekspertkilde med politisk baggrund. Jesper Termansen har behandlet klagesagen. (Foto: © Mikkel Vincentz Pedersen DR, dr)

I en artikel på dr.dk ”Velfærdsforsker: Skattefri telefon og internet øger uligheden i samfundet.”bragt den 9. december 2017, benyttede DR Nyheder professor Bent Greve som ekspertkilde.

Det faldt en læser for brystet. Han mente, at med Bent Greves fortid i lokalpolitik, kunne han ikke optræde som upartisk kilde. Desuden mente klager blandt andet også, at DR Nyheder burde have forholdt sig mere kritisk til Bent Greves pointer.

Lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen har behandlet sagen, og Klager får delvis medhold i sin klage. DR måtte gerne benytte forsker Bent Greve, selvom han er tidligere socialdemokratisk byrådspolitiker. Men DR skulle være mere kritisk over for de ekspertudtalelser, han kom med.

Forskervalg OK – men unuanceret dækning

Det var ifølge lytternes og seernes redaktør rimeligt, at DR antog, at en professor i arbejdsmarkedet og velfærdssystemet var i stand til at vurdere virkningerne af det politiske skatteinitiativ. Det var derfor DR’s ret at benytte Bent Greve som ekspertkilde i denne sammenhæng. Jesper Termansen påpeger, at det ikke for evigt diskvalificerer Bent Greve som kilde, at han tidligere har været i lokalpolitik for Socialdemokratiet.

Imidlertid får Klager ret i, at DR burde have forholdt sig mere kritisk til ekspertens dokumentation. DR overtrådte ikke de etiske retningslinjer ved at benytte Bent Greve som kilde, men kunne have været mere kritisk over for forskerens konklusioner. Jesper Termansen understreger, at da kilden her optræder som ekspertkilde, var DR ikke pligtig til at forelægge Bent Greves ekspertvurderinger for andre. Det var derfor ikke en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer, at man benyttede kilden og bragte artiklen.

DR Nyheder er ifølge afgørelsen selv opmærksom på, at DR burde have valgt at bringe en kilde mere ind for at undgå ensidighed i artiklen. Lytternes og seernes redaktør påpeger, at det ikke er en etisk overtrædelse at DR ikke havde en kilde mere i artiklen, men at det kunne have nuanceret artiklen, hvis DR eksempelvis havde foreholdt forskerens kritiske vurdering for f.eks. skatteministeren.

Bedre oplysning om tænketank

I artiklen citeres AE, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har tilknytning til LO og LO-fagbevægelsen. Klager mener, at det er kritisabelt at DR understøtter forskerens vurdering, med tal fra AE. Det var ikke i strid med DR’s etiske retningslinjer at citere tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråds konklusioner. Jesper Termansen påpeger dog, at for at sikre gennemsigtighed kunne DR med fordel have oplyst, at tænketanken udspringer af og fortsat er knyttet til LO og LO-fagbevægelsen, der betaler og er med til at styre tænketankens aktiviteter. Klager får medhold i, at DR med fordel kunne have deklareret tænketanken tydeligt, og gjort opmærksom på at AE er betalt og styret af LO og de fagforbund, der hører under LO som paraplyorganisation. I afgørelsen fremgår det, at det bør nævnes, når man har en kilde, som har et klart politisk formål.

Du kan læse hele afgørelsen her:

Ankesagsafgørelse