Forskers kritik af 'Detektor' afvist: Artikel om ledige var ikke misvisende og fejlagtig

En forsker klagede og fik ikke medhold over artikel fra DR’s 'Detektor'-redaktion om arbejdsløses vej ud af jobkøen. Hun havde selv tidligere skrevet om emnet i en kronik. Lytternes og seernes redaktør hæfter sig ved, at forskeren selv gav en unuanceret fremstilling af sammenhængen mellem ydelser og ledighed.

En forsker klagede til lytternes og seernes redaktør over en artikel fra Detektor om arbejdsløses vej ud af jobkøen. Klageren fik ikke medhold. (© DR)

Er det en myte, at lavere ydelser til ledige får flere af dem i job? Den debat om sammenhængen mellem ydelser og beskæftigelse kunne man læse om i en artikel på dr.dk i december.

DR’s Detektor havde sat sig for at efterprøve holdbarheden af nogle af de kommentarer, der var kommet til en kronik af forsker Iben Nørup fra Aalborg Universitet. Detektors artikel fik Iben Nørup, der citeres i artiklen, til at klage til DR. Artiklen beskæftiger sig både med Iben Nørups kronik på Altinget.dk den 19. november 2019, og den efterfølgende debat på Twitter. Klageren mente blandt andet, at hun ikke blev korrekt og fyldestgørende refereret og, at DR havde skarpvinklet og fejlagtigt fremstillet hendes pointer.

Efter at DR’s redaktion afviste kritikken, valgte Iben Nørup at få Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør, til at behandle sagen. Hun får ikke medhold i sin kritik af DR. Du kan læse hele sagen nederst.

Klager skrev selv kronik

Iben Nørup skriver i sin klage over DR, at hun finder Detektors artikel for unuanceret og nogle steder direkte misvisende. Hun skriver også, at DR har sorteret så kraftigt i de oplysninger, hun har givet DR, at det tegner et forkert billede. Klageren mener derfor, at DR’s etiske retningslinjer ikke er overholdt. Hun mener også, at det er en fejl, at DR ikke medtager flere informationer og pointer i gennemgangen af sagen om betydningen af størrelsen af ydelser og motivationen for ledige.

Lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen giver ikke klageren ret og afviser dermed kritikken. Han lægger i sin afgørelse vægt på, at Iben Nørup netop selv skrev en kronik i Altinget, der bidrog til en unuanceret fremstilling af sammenhængen mellem sænkede ydelser og ledighed, og at man derfor ikke kan kritisere DR for at tage afsæt i denne kroniks pointer og fremstilling.

Jesper Termansen skriver desuden i sin afgørelse, at DR i artiklen har taget de nødvendige forbehold for, at sænkede ydelser ikke virker lige motiverende for alle grupper af ledige. Dette sker blandt andet gennem interviews med de tre kilder, der havde brugt kronikken som forlæg for deres tweets.

Ingen kritik af DR’s arbejde

Afgørelsen slår fast, at Detektor ikke overtrådte DR’s etiske retningslinjer. Detektor havde sat sig for at efterprøve, om det var en myte, at lavere ydelser får flere i job.

Dette blev gjort med en bred, kritisk, fair og redelig fremstilling af indholdet i Iben Nørups kronik samt de tweets, der kom efter kronikken.

Klageren får ikke medhold i sin kritik af DR.

Du kan læse hele sagen her og læse Detektors artikel

Ankesagsafgørelse