Foto af kvinde med anoreksi var ikke ’blikfang’

DR får ikke kritik for at vise et foto af kvinde med anoreksi. Billedet fungerede som dokumentation i en artikel på dr.dk om sygdommen. Det var ikke udnyttelse og ’blikfang’, som en klager mente.

En bruger satte spørgsmålstegn ved DR's billedbrug i en artikel om anoreksi. Han mente, det var uetisk og en overtrædelse af DR's etiske retningslinjer. Lytternes og seernes redaktør giver ham ikke medhold. (© DR)

I en artikel på dr.dk den 9. december 2019 kunne man læse om anoreksi, og hvordan en kvinde oplever sygdommen. Artiklen byggede på tv- programmet ’Indefra med Anders Agger – anoreksi’, som blev vist samme aften på DR1.

En læser mente, at billedbrugen i artiklen var uetisk, og at billedet fremstillede spiseforstyrrelser som æstetisk og tiltrækkende. Han klagede derfor til DR, der afviste hans påstande.

Efterfølgende valgte klageren at lade lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen bedømme sagen. Klager får ikke medhold.

Foto af anoreksi var dokumentation

Ifølge klageren var billedbrugen i artiklen en overtrædelse af DR’s etiske retningslinjer om brug af voldsomme billeder. Fotoet af den sygdomsramte kvinde i undertøj var et unødigt blikfang og udstillede kvinden æstetisk, påpegede klageren blandt andet.

Den opfattelse er lytternes og seernes redaktør ikke enig i. Afgørelsen lægger vægt på, at kvinden selv havde indvilget i at lade sig fotografere i undertøj foran sit spejl.

Artiklen handler om, at den anoreksiramte kvinde har et forvrænget billede af sin egen krop og vægt, og at billedet dokumenterer dette. Kvinden anså sig selv som overvægtig, når hun så sig i spejlet.

Anders Agger besøger en kvinde med anoreksi. DR brugte dette foto fra udsendelsen til at fortælle historien på dr.dk (foto fra artiklen/udsendelsen).

- Det var centralt for at vise sygdommen og kvindens krop samt kvindens opfattelse af egen krop, at hun blev filmet i hjemmet foran sit spejl i undertøj, og dermed var det ikke en gimmick revet ud af en sammenhæng, påpeger Jesper Termansen i sin afgørelse.

Dermed tjener billedet et redaktionelt formål, og dokumenterer de faktiske forhold og det centrale i sygdomsforløbet for den anoreksiramte kvinde.

Et vigtigt samfundsemne

Lytternes og seernes redaktør påpeger, at artiklen behandler et vigtigt samfundsemne, og at billedbrugen derfor heller ikke overtræder DR’s etiske retningslinjer.

- Programmet og den afledte artikel beskæftiger sig med et væsentligt anliggende og en problemstilling, som er central for navnlig mange unge kvinder, skriver Jesper Termansen

Lytternes og seernes redaktør slår dermed fast, at billedet og artiklen drejede sig om et væsentligt samfundsemne af offentlig interesse og skildrer og dokumenterer sygdommens følgeskader.

Klager får ikke medhold i sin klage.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse

Artiklen er opdateret med nyt foto.