HPV-artikel hverken skadelig eller hetz

En artikel om HPV-vaccine på dr.dk rummede en række fejl og vigtige oplysninger, der krævede genmæle. Det mente en læser, der klagede til lytternes og seernes redaktør. Klager får ikke medhold.

En klager mente, at DR i en artikel på dr.dk om HPV-vaccine, kom med en række fejl og fortielser. Lytternes og seernes redaktør giver ikke klager medhold. (Grafik: Mikkel Vincentz Pedersen) (© dr)

Var der en sammenhæng mellem medieomtale af HPV-vaccine og antallet af folk, der blev vaccineret? Det kiggede DR nærmere på i artiklen ”Mystiske lidelser og mistro: Historien om dengang danskerne blev bange for HPV-vaccine” på dr.dk. En klager har på vegne af Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte klaget over artiklen.

Artiklen rummede ifølge klageren en stribe fejl og fortielser. Desuden mente klageren, at artiklen har skadet vilkårene for de piger, som foreningen mener er syge som følge af HPV-vaccine. Pigerne har ifølge klageren været udsat for en hetz fra læger, sundhedsmyndigheder og pressen og bør derfor komme til genmæle. Lytternes og seernes redaktør giver ikke klager medhold i sine påstande.

Klar aftale for interviewet

Klageren mener, at DR i artiklen skulle have medtaget foreningens formands kritiske bemærkninger om HPV-vaccinen, og at det var formålet med interviewet. Han mener desuden, at DR skulle bruge den faktuelle viden, som han mener, at formanden kommer med.

Lytternes og seernes redaktør slår fast i sin afgørelse, at DR tydeligt havde gjort foreningens formand klart, hvad man ønskede et interview om. Det fremgik tydeligt, at emnet for DR ikke var en gennemgang af HPV-vaccinen. Artiklen handlede om ny forskning, som viser et fald i antallet af piger, som bliver HPV-vaccineret, efter at medierne i 2015 begyndte at skrive negativt om vaccinen.

Det fremgår af afgørelsen, at formanden havde godkendt sine citater og var bekendt med artiklens vinkel og indhold. At formanden og foreningen har en holdning til, hvad der burde indgå i artiklen, afvises af lytternes og seernes redaktør.

DR har sin frie ret til at prioritere de oplysninger, som DR ønsker skal indgå. Der er intet grundlag for genmæle”, fremgår det af afgørelsen.

Research og dokumentation ikke kritisabel

Klager påpeger, at DR-journalisten ikke har lavet sin research ordentligt. Blandt andet mener klageren, at journalisten undlader at medtage, at blandt andre Sundhedsministeriet, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen anerkender bivirkninger af HPV-vaccine med en forekomst på ca. 1 procent.

Det fremgår tydeligt af DR’s henvendelse til foreningen i forbindelse med interviewet, at formålet er at beskrive hvordan tilslutningen til HPV-vaccinen gik op og ned. Interviewets formål var derfor at høre, hvilken opfattelse Landsforeningen HPV-bivirkningsramte havde i forhold til Sundhedsstyrelsen i årene fra 2013.

Ifølge afgørelsen, var DR dermed tydelig om den vinkel, som efterfølgende blev brugt i artiklen. Artiklens fokus var ikke en kritisk gennemgang af HPV-vaccinen.

Ingen genmæle

Klager påstår, at de piger, der er blevet syge af vaccinen, er ofre. Klageren mener, at pigerne er udsat for hetz fra læger, sundhedsmyndigheder og presse med påstande om at være psykisk svagelige, storforbrugere af sundhedsvæsnet og at artiklen er medvirkende til at tegne dette billede, ved at fremsætte urigtige påstande. På den baggrund mener klageren, at foreningens formand har krav på at komme til genmæle.

Lytternes og seernes redaktør afviser dette. Artiklen beskæftiger sig med sammenhængen mellem negativ medieomtale og udviklingen i antallet af personer, der blev vaccineret. Det er det, som formanden for Landsforeningen HPV-bivirkningsramte, er interviewet om.

At foreningen er af den opfattelse, at pigerne, som oplever mén af vaccination, føler sig som ofre, ændrer ikke ved, at DR har sin frie ret til at udvælge de perspektiver på sagen, som DR finder interessante og relevante, slår lytternes og seernes redaktør fast.

Du kan læse afgørelsen her.

Ankesagsafgørelse

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter