Indslag om afbrænding af træ: Kildebrug gav ikke kritik

Et indslag i 'Orientering' på P1 om afbrænding af biomasse og udnyttelse af skov brugte ikke kilder tendentiøst. Klager får ikke medhold i påstande om brud på DR’s etik.

En lytter mente ikke, at 'Orientering' på P1 levede op til DR's etiske retningslinjer. Han får ikke medhold af lytternes og seernes redaktør. (Foto: © DR/unsplash)

Den 28. juli bragte 'Orientering' et indslag om afbrænding af importeret træ og træaffald fra Estland i Danmark. Det affødte en klage fra en lytter. Omdrejningspunktet i indslaget var et brev fra en række forskere og organisationer i Estland, der påpegede problemer med udnyttelse af skove.

Lytteren mente blandt andet, at en af de medvirkende kilder - interesseorganisationen ”Verdens Skove” - ikke blev tydeligt nok deklareret. Klager mente også, at DR burde gå mere kritisk til det faktuelle grundlag for historien.

Efter DR afviste klagerens påstande, valgte han at lade lytternes og seernes redaktør gennemgå klagen og svaret fra DR. Klager får ikke medhold i sine påstande om, at DR ikke levede op til DR’s etiske retningslinjer, men DR får kritik for sin måde at håndtere klagen på.

Du kan læse hele sagen nederst.

Kilder tydeligt nok deklareret

Ifølge klageren undlod 'Orientering' i indslaget at forholde sig til kilden fra ”Verdens Skove”. Klageren mente blandt andet, at 'Orientering' fejlagtigt brugte bestyrelsesmedlemmet Andreas Petersen fra ”Verdens Skove” som ekspert og ikke tydeligt nok fremhævede hans rolle i interesseorganisationen.

Lytternes og seernes redaktør skriver i sin afgørelse, at 'Orientering' oplyste, at Andreas Petersen er bestyrelsesmedlem i organisationen, og at det er med det afsæt, at han bliver bedt om at kommentere brevet. Det fremgår også af afgørelsen, at 'Orientering' i indslaget forelægger oplysningerne for den socialdemokratiske klimaordfører Anne Paulin samt for professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

- Det er DR’s redaktionelle ret at vælge denne form for vinkling og forelæggelse, påpeger lytternes og seernes redaktør og giver dermed ikke klageren medhold i kritikken af 'Orientering'.

Internationale aftaler ikke fokus for indslag

Klageren får heller ikke medhold i sin påstand om, at DR burde have undersøgt, hvorvidt Danmark lever op til nationale og internationale aftaler om bæredygtighed ved import af biomasse.

Lytternes og seernes redaktør påpeger, at DR valgte at vinkle på Socialdemokratiet som regeringspartis reaktion på kritikken fra Estland, og at 'Orientering' valgte at benytte professor Jørgen E. Olesen som ekspert i følgerne af afbrænding af biomasse.

Klageren gav udtryk for, at professoren antydede, at Danmark ikke lever op til internationale aftaler. Dette finder lytternes og seernes redaktør ikke belæg for og skriver i afgørelsen, at kilden ikke antyder det, som klageren påstår. Dermed afvises kritikken.

Chef skal svare på klager i DR

Ifølge DR’s etiske retningslinjer er der en række regler for, hvordan klager håndteres og besvares af DR. Det sker for at sikre DR’s troværdighed og svar til brugerne, så en medarbejder ikke svarer på klager over sig selv.

Klageren havde blandt andet påpeget, at hans klage ikke var blevet besvaret af den rette chef, og at DR ikke forholdt sig til de kritikpunkter, klageren rejste.

Lytternes og seernes redaktør har i gennemgangen af klagen derfor også behandlet klageproceduren. Og her får DR kritik. Klageren får medhold i, at klagen ikke blev korrekt besvaret af den indholdsansvarlige chef, sådan som DR’s etik foreskriver, men af en programmedarbejder. Ligeledes får Klager medhold i, at klagesvaret fra DR ikke forholder sig konkret til væsentlige dele af indholdet i klagen.

Det er kritisabelt, skriver lytternes og seernes redaktør.

Ifølge afgørelsen, der er tiltrådt af DR’s generaldirektør, bør DR derfor på Fejl og Fakta på dr.dk beklage, at det svar DR gav ikke blev afgivet i overensstemmelse med DR’s egne retningslinjer for korrekt besvarelse af den programansvarlige chef.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse