Ingen skjult reklame i Motor Mille på Cirkustur

Der var en redaktionel begrundelse for at vise Cirkus Arlis logo i børneprogrammet Motor Mille på cirkustur og dermed var der ikke tale om skjult reklame. Sådan konkluderer lytterens og seernes redaktør.

I hvert afsnit besøger Motor Mille et nyt cirkus og bruger dagen på at opøve et nummer til aftenens forestilling (Foto: Simon Sumborg © dr)

I foråret på DR Ramasjang har danske børn og barnlige sjæle kunne følge Motor Mille i en programserie på seks afsnit, hvor man i hver episode besøger et nyt dansk cirkus. I afsnittet sendt den 14. april besøgte Motor Mille Cirkus Arli. Efterfølgende modtog DR en klage over, at programmet indeholdte skjult reklame for selvsamme cirkus i og med, at Cirkus Arlis logo blev vist et højt antal gange. Efter at have fået sin klage afvist af DR, skrev klager til lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen, der har gennemgået sagen.

Generelt er det dog væsentligt at understrege, at DR i enhver sammenhæng, hvor der kan foreligge en mistanke om fremhævelse af et kommercielt produkt, et firma eller lignende, bør udvise stor forsigtighed og omtanke netop for ikke at bringe sig i nærheden af det kritisable

Lytternes og seernes redaktør

Af lytternes og seernes redaktørs afgørelse fremgår det, at der har været en redaktionel begrundelse for at vise Cirkus Arlis logo. Dette begrundes for det første ved, at fordi programserien i hvert afsnit foregår i et nyt cirkus, men derudover ellers følger samme plot, så har det været nødvendigt at kunne skille det ene cirkus fra det andet, hvilket gøres effektivt ved at vise cirkus logoer. For det andet, skriver Lytter/seerredaktøren, så er de logoer, man ser undervejs, en del af Cirkus Arlis’ naturlige omgivelser og altså et vilkår, man i et vist omfang må acceptere, når DR filmer i et cirkus. Slutteligt så har der ikke har været nogen aftale med Cirkus Arli om optagelserne, hvilket betyder, at DR har haft redigeringsretten over programmet og at DR ikke har været under påvirkning for at vise Cirkus Arlis logo.

Lytternes og seernes redaktør lagde i sin afgørelse også vægt på en tidligere afgørelse af Radio- og TV-nævnet i en lignende sag, hvor der blev nået samme konklusion.

Samlet set var der derfor ikke tale om en overtrædelse af DRs programetik om skjult reklame og klager får ikke medhold.

Til slut i sin afgørelse fremhæver lytternes og seernes redaktør, hvor vigtigt det er, at DR er bevidst om sit ansvar for ikke at bringe skjult reklame: ”Generelt er det dog væsentligt at understrege, at DR i enhver sammenhæng, hvor der kan foreligge en mistanke om fremhævelse af et kommercielt produkt, et firma eller lignende, bør udvise stor forsigtighed og omtanke netop for ikke at bringe sig i nærheden af det kritisable”

DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, har tilsluttet sig afgørelsens konklusion.

Hele afgørelsen kan læses her:

Nyhedsbrev OM DR

Nyhedsbrevet 'DR om DR' udkommer hver torsdag med nyheder, baggrund og serviceoplysninger fra DRs egen verden.

Vis alle nyhedsbreve