Kaj Munk-citat om drab på tyskere i afsnit af ’Danske mord’ får ikke kritik

Fejlcitat og udtalelser i program om præsten Kaj Munks rolle under besættelsen får ikke kritik af lytternes og seernes redaktør.

En seer mente, at DR's etiske retninglinjer ikke var overholdt i programmet 'Danske mord', der i episode fire handlede om mordet på præsten Kaj Munk (Fotocollage/klip fra DRTV). (© DR)

I DR-serien ’Danske mord’ kan man i episode fire 'Jagten på nazi-morderne' se og høre om drabet på forfatter og præst Kaj Munk i 1944.

Episoden fik en seer til at klage til DR over flere ting. Blandt andet mener seeren, at en forsker, der udtaler sig i programmet, fejlciterer Kaj Munk. Dermed gengiver DR ikke fakta korrekt, mener seeren.

Efter at redaktionen afviste kritikken, valgte klageren at lade lytternes og seernes redaktør behandle klagen. Han giver ikke klageren medhold.

Citat uden 'tyskere'

Klagerens kritikpunkt i forhold til citatet af Kaj Munk går på, at præsten aldrig har sagt det, som forskeren hævder i programmet: ”Lær at slå tyskere ihjel i Jesu navn”.

DR erkender, at ordet ”tyskere” ikke var en del af Kaj Munk-citatet, men mener ikke, at det har nogen betydning for citatets indhold, da Kaj Munk-citatet er en opfordring til modstand mod den tyske besættelsesmagt.

Lytternes og seernes redaktør lægger tillige til grund, at DR ikke var klar over, at citatet var ukorrekt, før udsendelsen var bragt, og klageren gjorde opmærksom på det.

- Jeg antager, at DR først efter Klagers henvendelse bliver gjort bekendt med, at citatet var forkert. I modsat fald burde DR have sikret, at citatet var med i en korrekt form i det endelige program eller have gjort seerne opmærksomme på, at citatet var upræcist idet ordet ”tyskere” var sat ind, skriver Jesper Termansen. Han påpeger, at klageren ikke har kunnet forklare, hvorledes ordet ”tyskere” kan have haft nogen meningsændrende betydning for indholdet.

Jesper Termansen skriver tillige, at dertil kommer, at det er et citat fremsat af den medvirkende forsker og at kilder, der udtaler sig til citat, som hovedregel selv er ansvarlige for deres udtalelser.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse