Klage over DR-medarbejders kommentar om Inger Støjberg på Twitter

Lytternes og seernes redaktør afviser at kunne tage stilling til klage over medarbejderens ytringer på Twitter.

DR modtog en klage over et tweet, som en medarbejder i DR har udsendt. Lytternes og seernes redaktør afviser i sin indstilling til DR’s generaldirektør at kunne tage stilling til klagen. (© DR)

DR modtog en klage over et tweet, som en medarbejder i DR har udsendt vedrørende tidligere minister Inger Støjbergs nye hjemmeside oprettet i forbindelse med rigsretssagen mod hende.

Klageren mente blandt andet, at DR-medarbejderens tweet ikke fulgte DR’s etiske retningslinjer. Klageren ankede DR’s svar til lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen.

Han afviser i sin indstilling til DR’s generaldirektør at kunne tage stilling til klagen.

- Ifølge DR’s retningslinjer, (afsnit om centralt placerede medarbejdere) er det en medarbejders nærmeste chef og dennes direktør, der tager stilling til, om en medarbejders private ytring er foreneligt med medarbejderens arbejdsopgaver, skriver Jesper Termansen.

DR har i sit svar til klageren forklaret, dels at medarbejderen har sin grundlovssikrede ytringsfrihed, dels at redaktionschefen ikke har fundet grund til kritik af den pågældende medarbejders arbejde i DR i forhold til at sikre en fair, nuanceret og upartisk dækning af sagen.

Lytternes og seernes redaktør konkluderer, at han ikke har kompetence til at bedømme denne chefbeslutning og tager DR’s svar til efterretning.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse