Klage over DR-medarbejders Twitter-aktivitet

DR-chef forsvarer en medarbejders ret til at fremsætte private ytringer under Twitter-pseudonym. Lytternes og seernes redaktør afviser at kunne tage stilling til klage over medarbejderens ytringer.

I henhold til DR’s egne etiske retningslinjer er det op til en DR-medarbejders chef og dennes direktør at tage stilling til, hvorvidt offentlige ytringer er forenelige med medarbejdernes arbejdsopgaver. (© DR)

En klager mente, at en DR-medarbejder under et pseudonym på Twitter fremsatte ytringer, som gjorde ham inhabil i forhold til arbejdet i DR.

Klageren ankede et svar fra DR til lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen. Han har afvist at tage stilling til indholdet i klagen, da det ligger uden for lytternes og seernes redaktørs kompetencefelt.

I henhold til DR’s egne etiske retningslinjer er det op til en medarbejders chef og dennes direktør at tage stilling til, hvorvidt offentlige ytringer er forenelige med medarbejdernes arbejdsopgaver.

Redaktionschef Mads Vesterby Damm skriver i sit svar til klageren, at ansatte skal respektere DR’s etiske retningslinjer og altid være opmærksomme på habilitet ift. konkrete historier, men det er vigtigt at slå fast, at DR’s ansatte har ytringsfrihed på lige fod med andre i Danmark.

- Om selve habilitetsspørgsmålet har den pågældende chef afvist kritikken på baggrund af medarbejderens ytringsfrihed, konkluderer Jesper Termansen og tager den pågældende DR-chefs svar til efterretning.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsbeskrivelse