Klage over manglende og upræcise rettelser får medhold

En bruger har klaget over manglende og upræcise rettelser af fejl i en artikel og i et radioindslag på P1. Han får medhold af lytternes og seernes redaktør.

En klager mente blandt andet, at DR ikke rettede en artikel korrekt. Lytternes og seernes redaktør har behandlet sagen.

Rettet den 21. oktober 2020

En bruger henvendte sig i begyndelsen af marts til DR om en artikel på dr.dk om forholdene i danske skove.

Klageren mente, at den grundlæggende præmis for artiklen var forkert med henvisning til, at kilderne bag artiklen selv havde opdaget fejl i data og dermed det faktuelle grundlag for artiklen. Klageren påpegede, at der ikke var sket et fald i dødt ved i skovene, sådan som artiklen først refererede, men derimod en lille stigning i perioden. Han henviste blandt andet til Københavns Universitet, der stod bag tallene.

DR valgte ikke at rette artiklen, men at komme med en præcisering, hvilket klageren var utilfreds med. Han valgte at klage til lytternes og seernes redaktør.

Lytternes og seernes redaktør har behandlet klagen over, at DR ikke rettede artiklen korrekt, og klageren får medhold i sin kritik.

Ifølge sagen kunne DR ikke på udgivelsestidspunktet vide, at tallene var opgjort forkert. Men da DR blev klar over fejlen, burde DR klart have skrevet, at DR’s oprindelige artikel indeholdt forkerte tal.

Lytternes og seernes redaktør skriver, at man i artiklen kunne have forklaret, at Københavns Universitet havde regnet forkert, og at det derfor fejlagtigt fremgik af den oprindelige artikel, at der var sket et fald i dødt ved i skovene i de seneste år.

Præcisering var uklar

Jesper Termansen skriver i sin afgørelse, at det ikke er kritisabelt, at DR i en artikel publiceret på dr.dk den 14. november 2019 lagde nogle tal til grund fra Københavns Universitet for vedforekomsten i danske skove. Men han påpeger, at DR kan kritiseres for, at redaktionen ikke reagerede på den klage, der indløb i begyndelsen af marts 2020 over, at DR havde bragt fejlagtige tal.

Da DR blev præsenteret for de forkerte tal af klageren, og at artiklen dermed var fejlagtig, valgte redaktionschefen i DR ikke at rette i selve artiklen, men at tilføje den oprindelige artikel en ’præcisering’, som ifølge afgørelsen altså var uklar og misvisende.

- Det er min vurdering, at der ikke klart og tydeligt nok blev gjort rede for, hvori fejlen bestod. På trods af at der var tale om en faktuel fejl, rettede DR ikke korrekt i henhold til DR’s etiske retningslinjer ved at publicere en artikel om rettelsen på Fejl og Fakta på dr.dk, konkluderer Jesper Termansen i sin afgørelse.

Indslag i P1 Morgen

Lytternes og seernes redaktør behandler i ankesagen også en klage fra samme klager over for sen og forkert korrektion af indhold i P1 Morgen.

Klageren havde henvendt sig til DR om en faktuel fejl i et nyhedsindslag i P1 Morgen om pesticidet Glyphosat. Klager henvendte sig i november 2019, da indslaget blev bragt, men måtte igennem to rettelser og en henvendelse til lytternes og seernes redaktør, før den rigtige rettelse kom på Fejl og Fakta.

Tydelig rettelse

Afgørelsen, der er tiltrådt af DR’s generaldirektør, slår fast, at DR bør bringe en artikel på Fejl og Fakta på dr.dk. Ligeledes bør begge artikler dateret den 14. november 2019 rettes med tydelig angivelse af rettelsen samt dato.

Det fremgår af afgørelsen, at i rettelsen på Fejl og Fakta bør DR erkende, at man ikke reagerede i henhold til DR’s etiske retningslinjer, da man i første omgang modtog klagen, og at præciseringen ikke var en rettelse, som den burde være og dermed ikke var i overensstemmelse med de etiske retningslinjer for rettelser på web.

Jesper Termansen konkluderer også, at DR bør rette den påklagede artikel fra 14. november 2019. DR bør også rette den anden artikel af samme dato 14. november 2019, som også indeholder en fejlagtig formulering. DR har i forhold til P1 Morgens omtale af Glyphosat tidligere korrigeret den første forkerte rettelse.

Lytternes og seernes redaktør skriver, at i lyset af den lange tid, der er gået fra den oprindelige rettelse blev bragt, og at der er tale om hele to fejl i rettelsen, bør P1 Morgen bør bringe den samme rettelse og en beklagelse med henvisning til afgørelsen på Fejl og Fakta.

Klager får medhold.

Du kan læse DR’s rettelser på Fejl og Fakta her og her.

Du kan læse hele sagen her.

Ankesagsafgørelse

Rettelse: Det fremgik af en formulering i artiklen, at der var tale om "fald i ved". Det er nu præciseret, at der er tale om "fald i dødt ved".