Klagede over at artikler overdrev EU’s beføjelser

En læser mente, at to artikler om EU var så vildledende, at DR burde trække dem tilbage. Lytternes og seernes redaktør afviser kritikken.

En læser klagede over to artikler om EU. Jesper Termansen giver ikke medhold i kritikken. (Grafik: DR/Unsplash)

En læser klagede over to artikler på dr.dk, der kunne læses i forbindelse med 50-året for Danmarks medlemskab af EF/EU. I artiklerne havde DR’s EU-korrespondent beskrevet de seneste 50 års historiske udvikling. Men klageren mente, at artiklerne var så vildledende og gav et så overdrevent indtryk af EU’s beføjelser, at DR burde trække artiklerne tilbage og bringe en berigtigelse.

Efter at redaktionen afviste kritikken, ankede læseren klagen til lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen.

Klageren får ikke medhold.

Ikke misvisende eller skæv fremstilling

- Jeg har gennemgået alle påstande og svar set i forhold til, hvad Folketingets EU-oplysning har kunnet oplyse om de konkrete forhold. Klager får ikke medhold. I flere af svarene har Klager for så vidt ret i, at artiklerne i meget generelle vendinger omtaler en udvikling i EU-politikken mod nogle mål, hvor Danmark har undtagelser i kraft af de forbehold, Danmark har blandt andet på retsområdet inden for EU, skriver Jesper Termansen, men afviser at artiklerne er forkerte.

Jesper Termansen vurderer, at artiklerne i generelle termer giver et retvisende billede og nævner desuden, at der også i artiklerne bliver redegjort for blandt andet Danmarks forbehold.

Lytternes og seernes redaktør skriver, at artiklerne på enkelte punkter i endnu højere grad kunne have nævnt Danmarks særstatus i EU, men at formålet med artiklerne var at beskrive Danmark set i forhold til den overordnede politiske udvikling som EF/EU har gennemløbet på 50 år.

- Der er derfor samlet set ikke belæg for at hævde, at artiklerne er misvisende, vildleder eller har en skæv fremstilling. Klagerens kritik af, at artiklerne giver et overdrevent indtryk af Den Europæiske Unions beføjelser afvises, konkluderer Jesper Termansen og slår fast, at der ikke grundlag for, at DR trækker artiklerne tilbage og kommer med en berigtigelse.

Du kan læse hele sagen her.

Læs om sagen her