Klagede over at DR bruger ordet ’psykose’

En læser mente, at DR’s brug af ordet 'psykose' i en artikel om psykisk lidelse var misvisende, og at DR blandt andet burde følge WHO’s diagnose-brug. Men DR følger sundhedsmyndighedernes eget sprogbrug.

Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR, har behandlet en klage over DR's brug af ordet "psykose" i en artikel om psykisk lidelse.

En artikel på dr.dk handlede om en ung tidligere elitefodboldspiller, der fortalte om oplevelser med psykisk lidelse. DR Sporten havde gennem det seneste år talt med 35 nuværende og tidligere A- og U-landsholdsspillere, som ifølge artiklen har eller har haft symptomer på en psykisk lidelse.

Artiklen fik en læser til at klage til DR. Klagen gik blandt andet på, at DR’s brug af ordet ”psykose” var forkert og misvisende, og at DR burde være kritisk over for brugen af ordet – også af fagpersoners og myndigheders brug. Ifølge klageren er ”psykose” officielt blevet afskaffet som diagnose og erstatte af ”psykotisk tilstand”.

Klageren henviste blandt andet til, at Danmark har tiltrådt WHO’s brug af diagnosen ”psykotisk tilstand”.

Efter at redaktionen afviste kritikken, ankede lytteren sin klage til lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen. Han giver ikke klageren medhold i kritikken.

Citerede det offentlige sundhedsvæsen

- DR citerede i artiklen, der omhandler psykiske lidelser blandt fodboldspillere, sundhed.dk’s brug af ”psykose” og refererede dermed det offentlige sundhedsvæsens definition, skriver Jesper Termansen og påpeger, at det ikke i denne artikel var DR’s opgave at vinkle på kritik over for fagpersoner eller myndigheders brug af ordet ”psykose”.

Jesper Termansen påpeger tillige, at det er uden betydning i denne sammenhæng, om WHO har en anden definition af og sondring mellem ”psykose” og ”psykotiske tilstande”, og om Danmark officielt har tiltrådt WHO’s definition, sådan som klageren hævder.

- DR benytter i artiklen en definition og et sprogbrug, som støtter sig på hvad fagkilder og sundhed.dk gør, påpeger Jesper Termansen og skriver endvidere, at brugen af ordet ”psykose” ikke er misvisende eller forkert og DR’s etiske retningslinjer ikke er overtrådt.

Lytternes og seernes skriver også, at DR i artiklen ikke påstår, at ”psykose” er en diagnose, men beskriver den omtalte persons psykiske lidelse.

- LSR lægger vægt på, at der ikke fremsættes urigtige eller misvisende oplysninger i artiklen, skriver Jesper Termansen og henviser desuden til, at DR forklarer om ”psykose” i en faktaboks i artiklen.

Du kan læse hele sagen her.

Læs om sagen her